Hans Barlien var en mangesysler. Han var gårdbruker, smed, oppfinner, pottemaker, glassprodusent, paraplyfabrikant, mekaniker, urmaker, kunsthåndtverker, fritenker, avisutgiver, stortingsmann, bondepolitikeer, vinkelskriver og emigrant.

Han skal også ha vært en av de første i Norge som forsøkte å fly. 

I Overhalla og på Namdalseid organiserte han sognekomiteer som ble forløpere til formannskapslovene og det kommunale selvstyret mange år senere. 

Jubileumet er naturlig nok et samarbeid på tvers av kommunegrenser, da Hans Barlien var en Namdaling som levde sine år både i Overhalla og på Namdalseid før han utvandret til Amerika.

Program:

Minnearrangement m/utstilling. 

Foredrag: Magne I. Foosnæs: Min tipp-tippoldefar
Ole G. Moseng: Pandemier før og nå
Bård A. Olsen: Glassverk i Namdalseid og Namsos
 
Inngang/servering kr. 250,-
 
ALLE VELKOMMEN
 
Arrangører: Namdalseid kulturminnelag, Namdal Historielag og Overhalla Historielag