Hans Barliens gründerpris er etablert for å gi honnør til nyskaping og igangsetting. Prisen består av et utviklingsstipend, heder og ære. Den skal tildeles personer eller grupper som har gjort en særlig innsats i eget lokalsamfunn, en organisasjon eller bedrift i Namdalen.

- Honnør til nyskaping!

Prisen skal stimulere til nyskaping og bidra til økt annerkjennelse av innovativ virksomhet.

Gründerprisen vil bidra til å sette fokus på gründernes viktige rolle for omstilling og nyskaping. Vellykkede gründere bidrar både til optimisme, verdiskaping og flere arbeidsplasser i Namdalen.


Kriterier for tildeling:

 • Mottakeren skal være en person/bedrift som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, kommune eller region
 • Innsatsen skal være framtidsrettet, nyskapende og ha ført til utvikling
 • Innsatsen skal inspirere til annen nyskaping
 • Innsatsen skal motivere andre
 • Innsatsen skal være bærekraftig i miljømessig forstand
 • Mottakeren skal ha vist vilje og evne til å skape arbeidsplasser i regionen


Bakgrunn og jury:

På Fylkestinget i Overhalla i juni 2016 tok fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik initiativet til å etablere en gründerpris i Hans Barliens ånd og navn. Hennes forslag ble en realitet, og den første Hans Barliens gründerpris ble utdelt til Elizabeth Hamsund og Torger Haugen i 2018. Overhalla kommune ved ordfører har sekretariat for prisen i samarbeid med Grong Sparebank.

Juryen for 2019 består av:

 • Trude Parnas, Pharmaq
 • Jon Håvard Solum, Grong Sparebank
 • Ulrik Hammervold, Innovasjon Norge
 • Terje Sørvik, Trøndelag fylkeskommune
 • Per Olav Tyldum, Overhalla kommune


Ønsker du å komme med forslag?

Send oss ditt forslag med begrunnelse via elektronisk skjema innen 1. februar 2019.


Aktuelt

Les mer om Hans Barlien