• Dersom det bekreftes at gjeldende botidsfordeling skal videreføres trengs det ikke sendes inn nytt skjema (samme like/ulike uker som dette skoleår).
  • Dersom foresatte endrer, må det foreligge nytt botidsskjema med underskrift fra begge foresatte.
  • Kjøreplan for neste skoleår (se botidsskjema) sendes inn før skolestart når bostedsfordelinga er på plass.

Varig eller midlertidig medisinsk

  • Elever med diagnoser som kan forandre seg MÅ det innhentes ny legeattest på. Legeattesten sendes til skolen før neste skoleår. Skoleskyss blir ikke innvilget før attesten er levert.
  • Der elever flytter fra barneskole til ungdomsskole må attest legges ved.


Botidsskjemaet MÅ leveres snarest (på mail, se nedenfor) da skolen har frist til 01.04.20 for registrering og godkjenning. Her finner du skjemaet.
 

Har du spørsmål ring:

Hunn skole: Ina Aarmo, mob: 913 10 632 eller e-post
OBUS: Bjørg-Inger Rian, mob. 993 98 000 eller e-post