Hva kan helsetjenester i hjemmet være?

 • Legemiddeladministrering og/eller oppfølging 
 • Hjelp til personlig hygiene 
 • Oppfølging av sårbehandling, injeksjoner og blodprøvetaking av pasienter som ikke kommer seg til legekontor 
 • Spesiell oppfølging av smertebehandling 
 • Oppfølging av ernæringssituasjon 
 • Oppfølging av munnhelse 
 • Behov for behandling, observasjon og oppfølging etter utskrivelse fra sykehus 
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak, habilitering og rehabiliterings-rettede tiltak 
 • Tilrettelegging og opplæring knyttet til helserelaterte situasjoner 
 • Oppfølging ved hjelp av velferdsteknologiske løsninger - medsindispenser, digitale tilsyn.
 • Legge til rette for lindrende behandling og omsorg for personer med kort forventet levetid og som ønsker å dø hjemme 
 • Demensteam- oppfølging av pasienter og pårørende 
 • Kreftomsorg- oppfølging av pasienter og pårørende 

Pasienter i ulik alder som har behov for helsehjelp i hjemmet.

Hvem kan få helsehjelp i hjemmet?

Du må ha behov for nødvendig helsehjelp, og tjeneste tildeles etter kartlegging og saksbehandling.