Tiltredelse snarest mulig. Helsestasjons-/ skolehelsetjenesten har 3,8 årsverk i et tverrfaglig miljø. Tjenesten er organisert i enhet Helse og familie og er lokalisert sammen med kommunens øvrige helsetjenester ved Overhalla helsesenter.

Gå direkte til søknadsskjema


Kvalifikasjoner:                                                                                                                                     

Helsesykepleier med spesialutdanning eller god erfaring innen psykisk helsearbeid barn og unge. Søkere med kompetanse og erfaring i å lede grupper foretrekkes.

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi søker en person med:

 • Positivitet og engasjement for sitt fagfelt.
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å være fleksibel, løsningsorientert, positiv, serviceinnstilt og pålitelig.
 • Gode kommunikative ferdigheter i forhold til brukergrupper og samarbeidsparter.
 • God kjennskap til og forståelse for bruk av digitale løsninger i tjenestene.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.


Stillingens arbeids- og ansvarsområde:

Helsesykepleiers oppgaver er svært varierte og omfatter blant annet

 • Forebyggende arbeid rettet mot barn og ungdom
 • Skolehelsetjeneste
 • Undervisning/veiledning til barn og ungdom, foresatte og annet fagpersonell
  • Lede grupper
 • Nært samarbeide med andre faggrupper
 • Generelt medansvar for utvikling av tjenester og arbeidsmiljø


Vi kan tilby:

 • En spennende jobb med gode utviklingsmuligheter.
 • En utfordrende og selvstendig stilling.
 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i samarbeid med øvrige helsetjenester.
 • Dagarbeidstid.

 

For stillingene gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Søker må kunne disponere egen bil, kjøring kompenseres etter Statens satser.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av nyere dato.


For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder Heidi Kildal, tlf. 915 28 467, e-post: heidi.kildal@overhalla.kommune.no eller
fagleder Hege Dahl Lysberg, tlf. 415 36 550 e-post: Hege.Dahl.Lysberg@overhalla.kommune.no


Søk via elektronisk søknadsskjema innen 29.08.2019