Du kan kontakte våre kommunale fysioterapeuter eller ergoterapeuten for spørsmål og veiledning angående hjelpemidler.

Her kan du finne mer informasjon om rettigheter og hjelpemidler.