Ungdomsskolen må ha hjemmeundervisning også onsdag 19. januar, da forsøket på ordne en midlertidig løsning tar litt lengre tid for ungdomsskolebygget. Vi jobber med alternativ oppvarming. Hvis alt går som planlagt, vil også ungdomsskolen kunne møte for ordinær skole på torsdag. De berørte informeres fortløpende fra skolen.

1. - 7. klasse møter på skolen som vanlig onsdag 19. januar. Vi har her funnet alternative løsninger for oppvarming som gjør at barneskolen kan ha ordinær skole framover.

Det vil ikke være svømmeundervisning før skolens varmeanlegg er reparert igjen.