Kontakt oss

Hjemmetjenesten
Hjelpemiddelansvarlig


Søknadsskjema

Søknad om tjenester 


Vår målsetning

Hjemmetjenestene i Overhalla kommune skal bidra til at pasientene/brukerne gjennom hjelp til selvhjelp skal få muligheten til å bo i eget hjem. Gjennom god faglig kompetanse og kartlegging skal det utøves rett tjeneste, til rett tid til rett sted.

Våre tjenester skal være et supplement til det pasienten/brukeren ikke er i stand til å utføre selv, og det som anses for rimelig standard. Det blir gitt tilbud på lavest mulig nivå og økes etter behov.

Vi har kontorbase i underetasjen i Laksvoll i Overhalla helsesenter, og har herfra ulike arbeidsruter som dekker hele kommunen. Hjemmesykepleien kan tilby døgnkontinuerlig tjeneste, og tjeneste tildeles ut i fra behov etter søknad.

Vi har et nært samarbeid med de andre enhetene innenfor helse.

Ta gjerne kontakt med oss!


Aktuelt