Overhalla formannskap vedtok i møte 4.juni 2019, sak 41/19:

Forslag til lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt legges ut til offentlig ettersyn, og sluttbehandles i kommunestyret i etterkant.

Høringsuttalelser sendes til:
Overhalla kommune, Svalivegen 2, 7863 Overhalla eller på epost: postmottak@overhalla.kommune.no

Høringsfrist: 15.august 2019.

Spørsmål kan rettes til:
Brannsjef Tommy Tørring tlf. 900 10 160.

Forslag til lokal forskrift
Vedtak FOR-sak 41/19