Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) samler inn data for forskning for bedre medisinsk behandling, forebygging av sykdommer og lidelser og bedre folkehelse. Undersøkelsen gjennomføres først og fremst for å øke vår kunnskap om de store folkehelseutfordringene.


Praktisk informasjon:

 • Undersøkelsen gjennomføres i administrasjonsbygget (mottak i 1. etg. og feltstasjon i 2. etg.).
 • Alle innbyggere over 20 år som er folkeregistrert i Overhalla kommune får invitasjon i posten ca. 2 uker før oppmøtetidspunkt. Hvis dette tidspunktet ikke passer, kan dere komme på drop-in-time. Åpningstider er mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-17.00. Onsdag kl. 11.00-18.30.
 • Søndagsåpent 23. september kl. 14.00 - 19.00.
 • Innbyggere som er over 70 år kan få hjemmebesøk dersom de ikke kan komme seg på feltstasjonen selv.
 • HUNT4 for ungdom mellom 13 og 19 år foregår i skoletiden på ungdomsskolen for 7.-10.trinn, og på Olav Duun videregående skole.
 • Les mer info på HUNTs nettside og Facebook-side.
 • Vi har en REKKE flotte uttrekkspremier til våre deltakere!


Hvorfor skal man delta på HUNT4?

 • Ditt bidrag kan være med på å endre behandling, utvikle nye medisiner og gi nye svar om sykdommer som hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, demens, diabetes, hodepine, kreft, psykiske plager og mye annet. 
 • Gjøre helsetjenestene bedre. Du og din familie vil trenge god helsehjelp når sykdom rammer. Du vil bidra til bedre behandling av sykdommer ved å delta i HUNT4.
 • Du får nyttige opplysninger om din egen helse, kropp og fysisk aktivitet. Det vil hjelpe deg til å ta vare på din egen helse.
 • Noe å være stolt av! Er det noe vi nordtrøndere er kjent for over hele verden, så er det HUNT. Vi bidrar til bedre helse lokalt, nasjonalt og globalt. Du kan være stolt av å delta.
   

HUNT4 skal gi svar om fremtidens eldreomsorg!

 • I dag finnes det ingen god oversikt over hvor mange som har demens og kognitiv svikt i Norge.
 • Dersom du er 70+ vil vi oppfordre deg til å delta på denne undersøkelsen.
 • Formålet er å samle data som kan bidra til forskning på eldres helse i mange år fremover.
   

Praktisk informasjon:

 • Undersøkelsen gjennomføres i administrasjonsbygget (mottak i 1. etg. og feltstasjon i 2. etg.).
 • Alle innbyggere over 20 år som er folkeregistrert i Overhalla kommune får invitasjon i posten ca. 3 uker før oppmøtetidspunkt. Hvis dette tidspunktet ikke passer, kan dere komme på drop-in-time.
 • Innbyggere som er over 70 år kan få hjemmebesøk dersom de ikke kan komme seg på feltstasjonen selv.
 • HUNT4 for ungdom mellom 13 og 19 år foregår i skoletiden på ungdomsskolen for 7.-10.trinn, og på Olav Duun videregående skole.
 • Les mer info på HUNTs nettside og Facebook-side.


Bli med og gjør en forskjell du også!

Overhalla ambassadørplakat HUNT4.jpg