Kontoret i Trondheim åpnet for mottakelse av saker fra alle kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag 1. januar 2012.
 
 
 

Husleietvistutvalget (HTU) er et domstolsliknende tvisteløsningsorgan som behandler tvister om leie av bolig. HTU ble opprettet av Kommunal- og regionaldepartementet 1.3.01, og er en førsteinstans der hvor HTU finnes.
HTU har som mål å gi tilgang på rask, rimelig og kompetent tvisteløsning i saker om leie av bolig Tvisteløserne er jurister med spesialkompetanse innen husleierett og konfliktmekling.

MERK: Fra 1. januar 2012 kan ikke forliksrådene i Sør- og Nord-Trøndelag ta til behandling nye saker som kan avgjøres av Husleietvistutvalget.

Husleietvistutvalget for Sør- og Nord-Trøndelag har kontorer i Prinsengate 1 i Trondheim.
Postadressen er: Postboks 4757 Sluppen, 7468 Trondheim.

For nærmere informasjon, se www.htu.no eller ta kontakt med Husleietvistutvalget på telefon 73 88 04 00.