Årets viktigste dugnad?

Vi ønsker alle innbyggere, leietagere, frivillige lag og foreninger velkommen til idédugnad for å melde inn alle ønsker og behov når det gjelder bruk av flerbrukshall etter skoletid.

Vi ønsker oss masse engasjement og vi trenger alle gode innspill fra dere i videre prosess! Denne idedugnaden vil danne grunnlag for momenter i det pågående skisseprosjektet og det kommende forprosjektet.

Velkommen til dugnad! 😊