Kunnskapsprøven

Kontaktinfo
Beskrivelse

Skal du ha daglig ansvar for salg eller skjenking av alkohol, må du avlegge en kunnskapsprøve i alkoholloven. Både styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven før virksomheten kan få alkoholbevilling. Blir du ansatt som styrer eller stedfortreder i en virksomhet som allerede har bevilling, må du bestå kunnskapsprøven før du begynner i stillingen.

Det er forskjellig prøve for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. Du må bestå prøven for den bevillingstype som virksomheten søker eller har for å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder.

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en nettbasert flervalgsprøve som du tar i kommunens lokaler. Prøven består av 30 spørsmål. Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer hvorav ett er riktig. For å bestå prøven må du svare riktig på minst 24 av spørsmålene. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. Det er ikke tillatt med andre hjelpemidler enn ordbok.

Tildeling av ekstratid for tilrettelagt prøve

Det vil fra 11.2.15 være mulig å gi en prøvetaker som har behov for tilrettelegging utvidet tid til gjennomføring av prøven. Tilrettelagt prøve kan tilbys ved f.eks. lesevansker/dysleksi. Behov for tilrettelegging må dokumenteres med legeerklæring. Maksimum utvidelse av tid er 30 min.

Målgruppe

Styrer og stedfortreder i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling for alkohol.

Har du tilknytning til en virksomhet med statlig skjenkebevilling (skip, tog, fly, forsvarets befalsmesser), kontakter du Fylkesmannen for å avlegge kunnskapsprøven.

Vilkår

Når du skal avlegge prøven, må du ha med:

  • legitimasjon
  • kvittering for betalt gebyr

Du må ha fylt 20 år for å bli godkjent som styrer eller stedfortreder og ha uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og bestemmelser i andre lover som har sammenheng med alkohollovens formål.

Lover

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk kap. 5 (Kunnskapsprøve)

Alkoholloven § 1-7c (Styrer og stedfortreder)

Veiledning

Læremateriell for kunnskapsprøven er nå tilgjengelig på www.vinn.no.

Det må betales et gebyr på kr 400,- for hver avlagt prøve. Gebyret er momsfritt, og fakturaen er gebyrfri.

Prøven avlegges på Servicesenteret i kommunen.

Ta kontakt med kontaktperson bevillinger i Overhalla kommune for mer informasjon og evt. avtale tid.

Saksbehandling

Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at du har meldt deg opp. Når du har bestått kunnskapsprøven, utsteder kommunen et bevis. Dette er dokumentasjon på at du har kunnskap om alkohollovgivningen som er nødvendig for å ha daglig ansvar for salg eller skjenking av alkohol. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Klage

Du har ingen klagemulighet, men du kan ta prøven på nytt dersom du ikke består. Du må betale nytt gebyr for å avlegge ny prøve.

Los-ord
Alkoholsalg, bedrift, eksamen, servering, alkohol, salg, skjenking, daglig leder, styrer, stedfortreder, drift, vandel, prøve, test, bevis, bevilling, virksomhet, pub, bar, kro, restaurant, drink, vin, øl, brennevin, champagne, sjampanje, utested, diskotek, hotell, pensjonat, dansested

DebugView   v2