Musikk- og kulturskole

Kontaktinfo
Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers

Besøk kulturskolens side her!

Målgruppe
  • Barn i barnehage
  • Elever i grunnskole og videregående skole
Vilkår

Søknader om opptak i kommunale kulturskoler behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Lover

Opplæringsloven § 13-6 (Musikk- og kulturskoletilbud)

Veiledning

Du søker direkte til musikk- og kulturskolen. Hovedopptaket skjer én gang i året, men du kan også søke om kursplass gjennom hele året. På grunn av stor pågang, kan du oppleve å bli satt på venteliste. Dersom det blir ledige plasser i løpet av året, vil musikk- og kulturskolen ta kontakt med deg.

Du beholder plassen til du sier opp skriftlig. Kommunen kan ha egne frister for oppsigelse. Kortere kurs er avsluttende, og du må søke på nytt hvis du ønsker å delta på annen opplæring.

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt får du en bekreftelse. Rektor ved musikk- og kulturskolen er ansvarlig for opptaket.  Elever som ikke blir tildelt plass ved semesterets oppstart, blir satt på venteliste og trenger ikke å søke på nytt inneværende skoleår.

Los-ord
Kultur, musikk, skole, kulturskole, musikkskole, fritid, barn, ungdom, instrument, spille, dans, male, tegne, sang, teater, film, ballett, kor, korps, leikarring, verksted, orkester, revy, rock, drama

DebugView   v2