Etablererprøven

Kontaktinfo

Overhalla kommune, Servicesenteret

E-post: postmottak@overhalla.kommune.no

Kontaktperson Overhalla kommune

Beskrivelse

Etablererprøven skal sikre at du som ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning som kreves for å drive stedet.

Etablererprøven er en obligatorisk flervalgsprøve. Pensum til prøven er det materiale som er gitt i læreboken: «Læremateriell - etablererprøven for serveringsvirksomhet», utarbeidet for Nærings- og fiskeridepartementet av Veiledningsinstituttet i Nord-Norge.

Du besvarer prøven elektronisk i kommunens lokaler og får 90 minutter til dette. For å bestå prøven, må du ha minst 40 av 50 riktige svar.

Målgruppe

Daglig leder i virksomheter som har eller søker om serveringsbevilling.

Vilkår

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må du som daglig leder av stedet ha bestått etablererprøven og ha god vandel. Etablererprøven er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven.

Starter du som daglig leder i serveringsvirksomhet som allerede har bevilling, må du også avlegge etablererprøven.

Veiledning

Påmelding til etablererprøven: torunn.gronnesby@overhalla.kommune.no.

Faktura vil bli utsendt ved påmelding. Kan betale avgift ved oppmøte prøvedagen etter avtale.

Etablererprøven avlegges ved Servicesenteret. Opplysninger om kunnskapskrav fås ved Servicesenteret. Det kreves gyldig legitimasjon ved oppmøte for å avlegge prøven.

Prisen er kr. 400,- pr. prøve. Hvis avgiften betales i forkant må kvittering tas med på avtalt prøvedag.

Telefon: 74 28 00 00

Etablereropplæring

Vinn - verdiskaping i norsk næringsliv

Saksbehandling

Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at du har meldt deg opp. Når du har bestått etablererprøven, utsteder kommunen et bevis.

Klage

Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen. Du må betale nytt gebyr for å avlegge ny prøve.

Los-ord
bedrift, etablering, etablereropplæring, eksamen, servering, alkohol, salg, økonomistyring, oppstart, daglig leder, drift, planlegging, kunnskap, vandel, prøve, test, bevis

DebugView   v2