Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansatte og enheter

Siv Anita Ahlin

Fotterapeut - privat praksis helsesenteret

Telefon: 480 38 254

FotterapiAnsatte og enheter
Navn Tittel Telefon

Barneverntjenesten i Midtre Namdal samkommune

1. Hovedkontor Namsos Barneverntjenesten 476 65 270
2. Kirsti Myrvang Leder 995 85 828
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559

Bo- og miljøtjenesten

1. Tone Elisabeh Aasbø Enhetsleder 971 26 188
Ansvarsvakt 912 49 933
Hovednummer Hoved 993 73 000
Koordinerende enhet 915 28 467
Mari Tetlien Moa Aktivitetskoordinator 915 82 767

Fotterapi

Siv Anita Ahlin Fotterapeut - privat praksis helsesenteret 480 38 254

Fysio- og ergoterapitjenesten

1. Maia Skaret Engblom Fagleder fysio- og ergoterapitjenesten 415 36 550
2. Fride M. Johansen Kommunefysioterapeut 415 36 551
3. Synnøve Himo Vold Ergoterapeut 902 97 135
4. Synnøve Himo Vold Hjelpemiddelansvarlig 902 97 135
Bergsvein Rian Privat praksis Fysiotrim1 905 25 374
Filip Nordal Privat praksis Fysiotrim1 412 76 775
Kent Engblom Privat praksis Overhalla fysioterapi 742 85 050
Øyvind Øie Privat praksis Overhalla fysioterapi 742 85 050

Gammelstua barnehage (privat)

Gammelstua barnehage Hovednummer 742 81 404
Kine Mette Lysberg Styrer 952 74 260

Helsestasjon

1. Hovednummer (Ikke send SMS hit) 993 67 000
2. Hege Dahl Lysberg Fagleder helsestasjon/helsesøster 908 71 787
Ann Jorun Okstad Koordinator - psykisk helse i helsestasjon og skolehelsetjenesten 477 08 034
Bente Brauten Fagleder Rus- og psykisk helsetjeneste 970 17 031
Koordinerende enhet 915 28 467
Marit Teie Jordmor
Mone Aleidus Martinussen Hjemmekonsulent 415 36 543
SMS nummer Send SMS hit 415 36 541
Solvår Rustad Rian Sekretær 415 36 541

Hjemmetjenesten

1. Trude Lerfald Enhetsleder 970 66 208
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 481 94 645
Hjemmetjenesten Hovednummer 993 74 000
Koordinerende enhet 915 28 467
Mariann Tødås Fagleder hjemmetjenesten 993 74 000
May T. Vold Saksbehandler hjemmetjenesten 472 79 939
Nattvakt hjemmetjenesten Fagleder natt 993 75 000
Tone Mette Flått Fagutvikling i pleie og omsorg 415 36 536
Tone Nordahl Bjørnes Sekretær 415 36 532
Unn Kristin Årsandøy Sekretær 415 36 533

Hunn skole

Anette Eliassen Assisterende rektor Hunn skole 477 52 818
Berit Olsen Logoped 990 46 717
Carina Bergin Gustavsen Rektor 480 20 185
Hunn skole Hovednummer 992 98 000
Ina Aarmo Kontor 913 10 632
Marthe Formo Aagård Leder SFO 908 06 067
Skolefritidsordning (SFO) Hovednummer 908 06 067
Torgeir Aune Vaktmester 476 65 887

Kirkekontor

Anders Hammer Sogneprest 980 55 946
Gøran Jørgensen Kirketjener/sekretær 934 67 946
Helge Lauvsnes Kirkeverge 934 68 669
Przemyslaw Mikolajczyk Kantor 459 59 563
Randi Skarland Trosopplærer 976 43 925
Roald Iversen Prost 926 02 149
Sentralbord (Namsos) 742 16 440

Kultur og samfunn

Bjørnar Grande Ungdomsklubbleder 909 63 341
Jan Erik Brovold Kulturskolelærer 993 18 305
Jan Erik Kjølstad Kulturskolelærer 917 05 035
Magne Heglum Fagleder kulturskole 936 62 075
Nils Richard Opdal Rådgiver bosettings- og integreringstjenesten 993 93 682
Overhalla kulturskole Hovednummer 936 62 075
Renate Wester Helsefaglig ansvarlig bosettings- og integreringstjenesten 468 23 633
Signy Eggen Fjær Kulturskolelærer 909 60 108
Siri Hongseth Enhetsleder kultur og samfunn 480 54 789
Torunn Sollie Biblioteksjef 415 36 535
Tove Lindsetmo Fagleder og programrådgiver bosettings- og integreringstjenesten 909 89 283

Legetjenesten

Ambulanse! Ved nødsituasjon 113
Legekontor Ekspedisjon 742 80 300
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117

Lønn/regnskap, Midtre Namdal samkommune

Dagmar Selim Konsulent fakturabehandling 742 77 133
Eva Havik Konsulent lønn 469 59 019
Gjertrud Nordal Sekretær lønn 941 42 891
Hallvard Wågheim Konsulent regnskap
Inger Marie Ferangen Konsulent regnskap 900 37 905
Jan Arne Alstad Regnskapssjef 958 58 200
Laila Skjærvik Konsulent regnskap 909 81 403
Liv Anne Ristad Konsulent innkreving 742 77 135
Marie Mukandanga Konsulent lønn
Marthe Langie Konsulent lønn 905 21 530
Oddrun Jekthammer Sekretær lønn 953 69 212
Per G. Holte Konsulent regnskap 742 77 804
Sissel Solum Konsulent fakturabehandling
Steffen Haukø Konsulent innkreving 469 53 636
Turid Nordfjellmark Konsulent lønn 941 42 678
Unni Henriksen Konsulent regnskap 742 77 129

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk

Aksel Håkonsen Skogbruks- og miljøvernsjef 952 78 691
Anne-Lise Haugan Fagkonsulent skogbruk 417 58 425
Elin Skard Øien Førstekonsulent jordbruk 971 69 650
Geir Modell Førstekonsulent skogbruk og miljø avd. Namdalseid 402 38 256
Oddbjørn Riseth Leder 900 70 658
Olav Strøm Fagkonsulent jordbruk avd. Namdalseid 975 04 225
Per Olav Meosli Fagkonsulent skogbruk og miljø 958 26 704
Sissel Solum Sekretær 469 57 770
Solveig Skjerve Førstekonsulent jordbruk 957 97 119
Tove Berit Ostad Førstekonsulent jordbruk avd. Namdalseid 974 96 305

Midtre Namdal samkommune, Utvikling

Bjørn Terje Grøttheim Prosjektleder 913 08 569
Ingvill Dahl Sekretær 468 98 849
Kjell Ivar Tranås Spesialrådgiver 478 17 262
Odd Arne Flasnes Utviklingssjef 926 07 743
Rina Skjæran Rådgiver/prosjektleder 400 08 275

Moamarka barnehage

Avd. Barlia 941 51 517
Avd. Barlia nedre 954 43 064
Avd. Barlia øvre 941 51 517
Avd. Øysletta 958 68 407
Grethe Heglum Enhetsleder 482 52 812

NAV Overhalla

Elin Sunde Veileder 55 55 33 33
Hanne Kristin Gartland Veileder 55 55 33 33
Harald Skjørland Veileder 55 55 33 33
Ina Kjellmo Skjefte Veileder 55 55 33 33
Lene Lindsetmo Veileder 55 55 33 33
Marthe Mosand Viken Leder NAV Midtre Namdal 41 21 56 95
Torkild Tranås Veileder 55 55 33 33

Namdal Rehabilitering på Høylandet

Namdal Rehabilitering Hovednummer 743 22 100

Namdal brann- og redningsvesen

Geir Freland Varabrannsjef 913 68 500
Tommy Tørring Brannsjef 900 10 160

Overhalla Friskliv

Linn Hege Klykken Løvold Frisklivskoordinator 917 33 084

Overhalla Frivilligsentral

Line Therese Rosenfors Daglig leder 955 59 139
Mental Helse 742 85 523

Overhalla barne- og ungdomsskole

Andreas Langfors Åsli Assisterende rektor 908 77 031
Berit Olsen Logoped 990 46 717
Bjørg Inger Rian Sekretær 993 98 000
Hovednummer OBUS 993 98 000
Jens Himo Vold Vaktmester 415 36 553
Kristoffer Tuff IT OBUS 482 23 975
Rådgiver OBUS 911 21 144
Sara Kværnø Saugen Rektor 905 67 910
Skolefritidsordning OBUS 995 76 734

Overhalla helsesenter

Dagsenter sykeheim Aktivitør 415 36 538
Guttorm Løe Vaktmester 905 85 410
Heidi Kildal Enhetsleder Helse og familie 915 28 467
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 481 94 645
Karianne Ahlin Enhetsleder/oversykepleier Overhalla sykeheim 951 84 842
Kjøkken sykeheim 415 36 531
Marit Aasved Kjøkkensjef 948 45 333
May Vold Saksbehandler 472 79 939
Nattvakt sykeheimen Fagleder natt 916 75 761
Overhalla sykeheim Ekspedisjon sykeheim 415 36 533
Overhalla sykeheim Hovednummer 993 75 000
Tone Mette Flått Fagutviklingssykepleier 415 36 536
Trine Brauten Steen Fagleder Overhalla sykeheim 468 03 042

Ranemsletta barnehage

1. Janne Olsen Strand Enhetsleder/styrer 415 36 560
2. Signe Jakobsen Assisterende styrer 415 36 560
3. Avd. Grønn 415 36 564
4. Bente Vold Pedagogisk leder Grønn 415 36 563
5. Gunn Iren Kløvvik Pedagogisk leder Grønn 415 36 563
6. Avd. Gul 415 36 559
7. Anne Grete Kolberg Pedagogisk leder Gul 415 36 564
8. Avd. Rød 415 36 563
9. Monika Kristensen Pedagogisk leder Rød 415 36 559
Avd. Smørbukk 415 36 562
Avd. Veslefrikk 415 36 561
Hanne Homstad Pedagogisk leder Veslefrikk 415 36 561
Marita Lian Pedagogisk leder Smørbukk 415 36 562
Pernille Stenersen Pedagogisk leder 415 36 560
Ranemsletta barnehage Hovednummer 993 78 000
Ranemsletta barnehage Kontor 415 36 560

Rus- og psykisk helsetjeneste

Bente Brauten Fagleder Rus- og psykisk helsetjeneste 970 17 031
Bodil Sofie Hanssen Psykiatrisk sykepleier 415 40 439
Eva Zielinski Psykiatrisk hjelpepleier 958 81 910
Hilde Moe Moan Psykiatrisk sykepleier 415 40 070
Lene Jensen Viken Prosjektleder rus og forebyggende arbeid 415 36 537
Monica Moa Wester Psykiatrisk sykepleier 482 41 506

Sentraladministrasjonen

Asle Lydersen Personalsjef 977 58 259
Bente Eidesmo Fagsjef helse og sosial, beredskapsansvarlig 979 58 279
Dagfinn Johansen Fagsjef oppvekst 979 58 580
Odd André Nesjan Controller 902 19 086
Ove Lidbom IT-sjef 481 76 989
Per Olav Tyldum Ordfører 482 26 334
Roger Hasselvold Økonomisjef 415 36 530
Trond Stenvik Rådmann 971 40 392

Servicesenteret

Guri Kjelbergnes Konsulent og personvernombud 415 36 534
Julie Brucker Leder/informasjonskonsulent 911 79 348
Servicesenteret Hovednummer 742 80 000
Torunn Grønnesby Formannskapssekretær 976 60 648

Skage Frivilligsentral

Skage Frivilligsentral 979 67 278

Skage barnehage

Avd. Sølvpengkroken 415 36 568
Avd. Bjønngropa 415 36 566
Avd. Godveitra 415 36 567
Avd. Småkaran 415 36 569
Birgit Prestvik Enhetsleder Skage barnehage 918 89 811
Marit Haugen Assisterende styrer Skage barnehage 993 79 000
Skage barnehage Hovednummer 993 79 000

Skatteoppkreveren i Midtre Namdal

Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 941 78 000

Teknisk

Even Buvarp Helsingen Arealplanlegger 911 09 334

Tekniske tjenester

Annbjørg Eidheim Avdelingsingeniør 415 36 527
May-Britt Eid Konsulent teknisk 415 36 525
Michael Wærnes Prosjektleder bygg - veg 475 11 325
Nils Erik Opdal Vaktmester 957 08 021
Odd Erik Rugeldal Ledende driftsoperatør vann og avløp 958 37 063
Terje Indgjerd Avdelingsingeniør 900 76 243
Tor Lilleøen Driftsoperatør vann og avløp 951 04 001
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Åse Ferstad Avdelingsingeniør 415 36 526

Vakttelefoner

1. Vakttelefon vann- og avløp 482 94 466
2. Michael Wærnes Prosjekt-/byggeleder - veg 475 11 325
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Politi 02 800
Tannlegevakt 800 41 101
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Veterinærvakt 456 11 843
Øyeblikkelig hjelp Ambulanse/lege 113