Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på sidenAnsatte og enheter
Navn Tittel Telefon
1. Vakttelefon vann- og avløp 482 94 466
3. Avd. Grønn 415 36 564
6. Avd. Gul 415 36 559
8. Avd. Rød 415 36 563
Ansvarsvakt 912 49 933
Avd. Sølvpengkroken 415 36 568
Avd. Barlia 941 51 517
Avd. Barlia nedre 954 43 064
Avd. Barlia øvre 941 51 517
Avd. Bjønngropa 415 36 566
Avd. Godveitra 415 36 567
Avd. Småkaran 415 36 569
Avd. Smørbukk 415 36 562
Avd. Veslefrikk 415 36 561
Avd. Øysletta 958 68 407
Hovednummer OBUS 993 98 000
Hunn skole 992 98 000
Kjøkken sykeheim 415 36 531
Kontor Hunn skole 913 10 632
Koordinerende enhet 915 28 467
Koordinerende enhet 915 28 467
Koordinerende enhet 915 28 467
Mental Helse 742 85 523
Politi 02 800
Rådgiver OBUS 911 21 144
Sentralbord (Namsos) 742 16 440
Skage Frivilligsentral 979 67 278
Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 941 78 000
Skolefritidsordning (SFO) 908 06 067
Skolefritidsordning OBUS 995 76 734
Tannlegevakt 800 41 101
Veterinærvakt 456 11 843
1. Hovednummer (Ikke send SMS hit) 993 67 000
Mari Tetlien Moa Aktivitetskoordinator 915 82 767
Dagsenter sykeheim Aktivitør 415 36 538
Øyeblikkelig hjelp Ambulanse/lege 113
Andreas Langfors Åsli Assisterende rektor 908 77 031
Anette Eliassen Assisterende rektor Hunn skole 477 52 818
2. Signe Jakobsen Assisterende styrer 415 36 560
Marit Haugen Assisterende styrer Skage barnehage 993 79 000
3. Martin Lysberg Avd. ingeniør - vann og avløp 971 48 909
Annbjørg Eidheim Avdelingsingeniør 415 36 527
Martin Lysberg Avdelingsingeniør 971 48 909
Terje Indgjerd Avdelingsingeniør 900 76 243
Åse Ferstad Avdelingsingeniør 415 36 526
1. Hovedkontor Namsos Barneverntjenesten 476 65 270
Torunn Sollie Biblioteksjef 415 36 535
Tommy Tørring Brannsjef 900 10 160
Greta Refsdal Controller 742 77 607
Line Therese Rosenfors Daglig leder 955 59 139
Tor Lilleøen Driftsoperatør vann og avløp 951 04 001
Legekontor Ekspedisjon 742 80 300
Overhalla sykeheim Ekspedisjon sykeheim 415 36 533
Grethe Heglum Enhetsleder 482 52 812
Marita Følstad Enhetsleder 414 03 473
Heidi Kildal Enhetsleder Helse og familie 915 28 467
Birgit Prestvik Enhetsleder Skage barnehage 918 89 811
Siri Hongseth Enhetsleder kultur og samfunn 480 54 789
Beate Galguften Aunet Enhetsleder/kreftsykepleier 950 29 323
Kirsten Svarliaunet Enhetsleder/oversykepleier Overhalla sykeheim 416 46 477
1. Janne Olsen Strand Enhetsleder/styrer 415 36 560
Roger Johansen Enhetsleder/teknisk sjef 415 13 687
3. Silje Engstad Ergoterapeut 416 18 878
Olav Strøm Fagkonsulent jordbruk avd. Namdalseid 975 04 225
Anne-Lise Haugan Fagkonsulent skogbruk 417 58 425
Per Olav Meosli Fagkonsulent skogbruk og miljø 958 26 704
Tove Tingstad Fagleder Akuttavdeling 916 75 761
Lena Moa Fagleder Demensavdeling (rød avd.) 916 75 764
Karianne Ahlin Fagleder Langtidsavdeling (grønn avd.) 916 75 762
Bente Brauten Fagleder Rus- og psykisk helsetjeneste 970 17 031
Bente Brauten Fagleder Rus- og psykisk helsetjeneste 970 17 031
1. Maia Skaret Engblom Fagleder fysio- og ergoterapitjenesten 415 36 550
2. Hege Dahl Lysberg Fagleder helsestasjon/helsesøster 908 71 787
May T. Vold Fagleder hjemmetjenesten 415 36 539
Magne Heglum Fagleder kulturskole 936 62 075
Nattvakt hjemmetjenesten Fagleder natt 993 75 000
Nattvakt sykeheimen Fagleder natt 916 75 761
Tove Lindsetmo Fagleder og programrådgiver bosettings- og integreringstjenesten 909 89 283
Bente Eidesmo Fagsjef helse og sosial, beredskapsansvarlig 979 58 279
Dagfinn Johansen Fagsjef oppvekst 979 58 580
Tone Mette Flått Fagutvikling i pleie og omsorg 415 36 536
Tone Mette Flått Fagutviklingssykepleier 415 36 536
Torunn Grønnesby Formannskapssekretær 976 60 648
Siv Anita Ahlin Fotterapeut - privat praksis helsesenteret 480 38 254
Linn Hege Klykken Løvold Frisklivskoordinator 917 33 084
Elin Skard Øien Førstekonsulent jordbruk 971 69 650
Solveig Skjerve Førstekonsulent jordbruk 957 97 119
Tove Berit Ostad Førstekonsulent jordbruk avd. Namdalseid 974 96 305
Geir Modell Førstekonsulent skogbruk og miljø avd. Namdalseid 402 38 256
3. Ann Kristin Vold Helsesøster 910 02 431
4. Inger Gundersen Hjelpemiddelansvarlig 902 97 135
Mone Aleidus Martinussen Hjemmekonsulent 415 36 543
Hovednummer Hoved 993 73 000
Gammelstua barnehage Hovednummer 742 81 404
Hjemmetjenesten Hovednummer 993 74 000
Namdal Rehabilitering Hovednummer 743 22 100
Overhalla kulturskole kulturskole Hovednummer 936 62 075
Overhalla sykeheim Hovednummer 993 75 000
Ranemsletta barnehage Hovednummer 993 78 000
Servicesenteret Hovednummer 742 80 000
Skage barnehage Hovednummer 993 79 000
Kristoffer Tuff IT OBUS 482 23 975
Ove Lidbom IT-sjef 481 76 989
Marit Teie Jordmor 742 80 300
Przemyslaw Mikolajczyk Kantor 459 59 563
Gøran Jørgensen Kirketjener/sekretær 934 67 946
Helge Lauvsnes Kirkeverge 934 68 669
Marit Aasved Kjøkkensjef 948 45 333
Dagmar Selim Konsulent fakturabehandling 742 77 133
Sissel Solum Konsulent fakturabehandling
Liv Anne Ristad Konsulent innkreving 742 77 135
Steffen Haukø Konsulent innkreving 469 53 636
Eva Havik Konsulent lønn 469 59 019
Marie Mukandanga Konsulent lønn
Marthe Langie Konsulent lønn 905 21 530
Turid Nordfjellmark Konsulent lønn 941 42 678
Guri Kjelbergnes Konsulent og personvernombud 415 36 534
Hallvard Wågheim Konsulent regnskap
Inger Marie Ferangen Konsulent regnskap 900 37 905
Laila Skjærvik Konsulent regnskap 909 81 403
Per G. Holte Konsulent regnskap 742 77 804
Unni Henriksen Konsulent regnskap 742 77 129
May-Britt Eid Konsulent teknisk 415 36 525
Ranemsletta barnehage Kontor 415 36 560
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 992 36 031
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 992 36 031
Jan Erik Brovold Kulturskolelærer 993 18 305
Jan Erik Kjølstad Kulturskolelærer 917 05 035
Signy Eggen Fjær Kulturskolelærer 909 60 108
Odd Erik Rugeldal Ledende driftsoperatør vann og avløp 958 37 063
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
2. Kirsti Myrvang Leder 995 85 828
Oddbjørn Riseth Leder 900 70 658
Marthe Mosand Viken Leder NAV Midtre Namdal 41 21 56 95
Julie Brucker Leder/informasjonskonsulent 911 79 348
Berit Olsen Logoped 990 46 717
Berit Olsen Logoped 990 46 717
Arvid Aune Medlem/kontaktperson 742 82 778
Solvår Rustad Rian Menighetsarbeider 934 67 297
Per Olav Tyldum Ordfører 482 26 334
Kent Engblom Overhalla fysioterapi (privat) 742 85 050
Øyvind Øie Overhalla fysioterapi (privat) 742 85 050
Pernille Stenersen Pedagogisk leder 415 36 560
4. Bente Vold Pedagogisk leder Grønn 415 36 563
5. Gunn Iren Kløvvik Pedagogisk leder Grønn 415 36 563
7. Anne Grete Kolberg Pedagogisk leder Gul 415 36 564
9. Monika Kristensen Pedagogisk leder Rød 415 36 559
Marita Lian Pedagogisk leder Smørbukk 415 36 562
Hanne Homstad Pedagogisk leder Veslefrikk 415 36 561
Asle Lydersen Personalsjef 977 58 259
Bergsvein Rian Privat praksis Fysiotrim1 905 25 374
Filip Nordal Privat praksis Fysiotrim1 412 76 775
2. Michael Wærnes Prosjekt-/byggeleder - veg 475 11 325
Michael Wærnes Prosjektleder bygg - veg 475 11 325
Lene Jensen Viken Prosjektleder rus og forebyggende arbeid 415 36 537
Roald Iversen Prost 926 02 149
Eva Zielinski Psykiatrisk hjelpepleier 958 81 910
Bodil Sofie Hanssen Psykiatrisk sykepleier 415 40 439
Hilde Moe Moan Psykiatrisk sykepleier 415 40 070
Monica Moa Wester Psykiatrisk sykepleier 482 41 506
Jan Arne Alstad Regnskapssjef 958 58 200
Carina Bergin Gustavsen Rektor 480 20 185
Kristian Mork Rektor 958 73 147
Nils Richard Opdal Rådgiver bosettings- og integreringstjenesten 993 93 682
Rina Skjæran Rådgiver/prosjektleder 400 08 275
Trond Stenvik Rådmann 971 40 392
Trude Lerfald Saksbehandler 472 79 939
Trude Lerfald Saksbehandler 472 79 939
Bjørg Inger Rian Sekretær 993 98 000
Ingvill Dahl Sekretær 468 98 849
Sissel Solum Sekretær 469 57 770
Solvår Rustad Rian Sekretær 993 67 000
Tone Nordahl Bjørnes Sekretær 415 36 532
Unn Kristin Årsandøy Sekretær 415 36 533
Gjertrud Nordal Sekretær lønn 941 42 891
Oddrun Jekthammer Sekretær lønn 953 69 212
SMS nummer Send SMS hit 415 36 541
Aksel Håkonsen Skogbruks- og miljøvernsjef 952 78 691
Anders Hammer Sogneprest 980 55 946
Bente Snildal Spesialrådgiver 909 58 326
Kjell Ivar Tranås Spesialrådgiver 478 17 262
Kine Mette Lysberg Styrer 952 74 260
4. Roger Johansen Teknisk sjef 415 13 687
Randi Skarland Trosopplærer 976 43 925
2. Maja Jensen Liland Turnusfysioterapeut 415 36 551
Bjørnar Grande Ungdomsklubbleder 909 63 341
Odd Arne Flasnes Utviklingssjef 926 07 743
Guttorm Løe Vaktmester 905 85 410
Jens Himo Vold Vaktmester 415 36 553
Nils Erik Opdal Vaktmester 957 08 021
Torgeir Aune Vaktmester 476 65 887
Geir Freland Varabrannsjef 913 68 500
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Ambulanse! Ved nødsituasjon 113
Elin Sunde Veileder 55 55 33 33
Hanne Kristin Gartland Veileder 55 55 33 33
Harald Skjørland Veileder 55 55 33 33
Ina Kjellmo Skjefte Veileder 55 55 33 33
Lene Lindsetmo Veileder 55 55 33 33
Torkild Tranås Veileder 55 55 33 33
Roger Hasselvold Økonomisjef 415 36 530
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559