Dato Tittel Saksframlegg Vedtak Vedlegg
20.06.2016 Kommunereformen - 
endelig vedtak for Overhalla kommune
Saksframlegg Vedtak Vedlegg: Intensjonsavtale MN+ underskrevet versjon 18.03.2016
Vedlegg: Fordeler og ulemper ved alternativene for Overhalla per april 2016
25.04.2016 Kommunereformen - intensjonsavtale om mulig sammenslåing "Midtre
Namdal +" og selvstendighetsalternativet
Saksframlegg Vedtak Vedlegg: Intensjonsavtale MN+ underskrevet versjon 18.03.2016
Vedlegg: Fordeler og ulemper ved alternativene for Overhalla per april 2016
29.03.2016 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemming  Saksframlegg Vedtak  
29.02.2016 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 Saksframlegg Vedtak Vedlegg: Høringsnotat forslag til nytt inntektssystem for kommunene
02.02.2016 Kommunereformen - retningsvalg og videre prosess Saksframlegg Vedtak Vedlegg: Faktautredning Øst-alternativet (Overhalla, Høylandet og Grong)
Vedlegg: Faktautredning Vest-alternativet (Midtre Namdal)
23.11.2015 Kommunereformen - status faktagrunnlag alternativer Saksframlegg Vedtak Vedlegg: Faktautredning Øst-alternativet (Overhalla, Høylandet og Grong)
Vedlegg: Faktautredning Vest-alternativet (Midtre Namdal)
Vedlegg: Oppsummering SWOT-analyse nullalternativet (forbli en egen kommune)
27.04.2015 Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal Saksframlegg Vedtak Vedlegg: IN - MN faktainnsamling
Vedlegg: Vedlegg til rapport
Vedlegg: Kommunereformrapport KMD
09.02.2015 Kommunereformen - statusrapport for Overhalla kommune Saksframlegg Vedtak Vedlegg: Faktabilder utredningsalternativer kommunereformen 13.01.2015
Vedlegg: Referat fra møte 1 i styringsgruppa 18.11.2014
Vedlegg: Referat fra møte 2 i styringsgruppa 01.12.2014
Vedlegg: Referat fra møte 3 i styringsgruppa 13.01.2015
15.09.2014 Kommunereformen - Oppnevning av styringsgruppe Saksframlegg Vedtak