Kommunen disponerer også midler til boligtilskudd. Tilskuddet gis etter søknad til de som har vanskelig økonomi, og etter fastsatte kriterier.

Søke om startlån og boligtilskudd (Husbanken)
 

Kontakt oss

Avdelingsingeniør
 

Tjenestebeskrivelser

Om startlån bolig
Om boligtilskudd