Følgende røyke- og snusbestemmelser gjelder for Overhalla kommune

1.     Av hensyn til medarbeidernes helse og kommunens tjenestemottakere er Overhalla kommune som arbeidsplass røykfri.

Det er ikke anledning å røyke i og rundt kommunale lokaler med tilhørende tomtearealer eller i den kommunale bil-/maskinpark for øvrig.

 

2. Når det gjelder langtidsopphold i institusjon er røyking tillatt i den utstrekning dette følger av veiledning/regler fra Helse- og sosialdept.

 

Nytt: Fra skolestart høsten 2010 gjelder også følgende bestemmelse:

3. Ansatte har i arbeidstida ikke anledning til å bruke snus og lignende tobakksprodukter når de omgås brukerne.Bakgrunnen for dette vedtaket er:

  • Begrensning og reduksjon av røyking har fått økende oppmerksomhet i folkehelsearbeidet i de senere år
  • Det er en kjent sak at røyking medfører fare for alvorlige sykdommer – som bl.a. kan forkorte livet med mange år. Også bruk av snus er helseskadelig og kan medføre alvorlige sykdommer.
  • Bruk av snus er et økende fenomen.
  • Røykeloven ble for noen år siden endret slik at det ikke lenger er tillatt å røyke på offentlige kontorer m.v.
  • I kjølvannet av dette har flere kommuner vedtatt at kommunen som arbeidsplass skal være røykfri

 

Formålet med en røyke- og snusfri kommune er blant annet:

  • Medarbeidere og tjenestemottakere skal slippe å bli utsatt for røyk/ røyklukt
  • Helsefremmende for den enkelte medarbeider
  • Kommunen ønsker å være et godt eksempel for omgivelsene når det gjelder røyking og snusbruk
  • Ansatte som gode rollemodeller, spesielt for barn/unge, i forhold til røyking og snusbruk

Se saksframlegg (vurdering etc.) - bestemmelser for bruk av røyk og snus i Overhalla kommune.