Vi har en målsetting om at mer enn 50% av pendlere som bruker privatbil, kjører sammen med andre. Vi oppfordrer derfor innbyggerne å samkjøre til jobb, og gjerne også privat.


Aktuelle lenker:
Klima og miljø
Buss/kollektivtilbud
Grønne reiser