Leder Anne Katrine Haugum
Telefonnummer  
Mobilnummer 958 63 119
E-postadresse ann-kat-ha@hotmail.com
Postadresse 7863 Overhalla