Medlemmer:

 1. Otto Moa
 2. Inger Øyesvold
 3. Asbjørn Hagerup
 4. Kari Skjefte Hatland
 5. Kirsten Hildrum 


Varamedlemmer:

 1. Bodil Storli
 2. Magne Grandemo
 3. Ann Mari Solli
 4. Birger Risvik
 5. Halvor Solum
   

Møtene starter kl. 10.00 (så fremt annet blir bestemt)


Last ned vår brosjyre her (denne skal redigeres)
Reglement for Overhalla eldreråd


Referat 2019:
Referat fra møte 21.1.19
Referat fra møte 14.2.19    Årsmelding 2018
Referat fra møte 20.3.19 (DOC) (PDF)    Høringssvar i forbindelse med forskrift til kommuneloven § 5-12 med vedlegg - Argumenter til høringssvar Pensjonistforbundet
Referat fra møte 11.4.19 (DOC) (PDF)
Referat fra møte 14.5.19 (DOC) (PDF)
Referat fra møte 13.6.19
Referat fra møte 28.8.19

 

Referat 2018:

Referat fra møte 9.1.18
Referat fra møte 7.2.18, Årsmelding 2017
Referat fra møte 9.3.18
Referat fra møte 13.6.18
Referat fra møte 10.9.18
Referat fra møte 11.10.18 (DOC) (PDF)
Referat fra møte 10.12.18 (DOC) (PDF)

I tillegg deltok Eldrerådet på møte den 2. mai 2018 i forbindelse med byggeprosjekt på helsesentertomta og felles møte med Eldrerådene i Høylandet og Grong den 21. juni.

 

Historikk:

 

Referater 2017:
Referat fra møte 12.1.17
Referat fra møte 22.2.17Årsmelding 2016
Referat fra møte 3.5.17
Referat fra møte 15.6.17
Referat fra møte 7.9.17
Referat fra møte 1.11.17

Referater 2016:
Referat fra møte 13.1.16
Referat fra møte 26.1.16
Referat fra møte 4.3.16
Referat fra møte 14.4.16
Referat fra møte 9.6.16
Referat fra møte 7.9.16
Referat fra møte 5.10.16
Referat fra møte 2.11.16
Referat fra møte 14.12.16

Referater 2015:

Referat fra møte 21.1.15
Referat fra møte 25.2.15 - Årsmelding 2014
Referat fra møte 25.3.15
Referat fra møte 4.5.15
Referat fra møte 15.6.15
Referat fra møte 3.11.15 - Konstituerende møte etter valget.
Referat fra møte 11.11.15
Referat fra møte 10.12.15