Følgende er valgt som medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019 - 2023:
 

Medlemmer:

 1. Asbjørn Hagerup
 2. Otto Moa (leder)
 3. Kirsten Hildrum 
 4. Kari Skjefte Hatland
 5. Inger Øyesvold


Varamedlemmer:

 1. Bodil Storli
 2. Magne Grandemo
 3. Ann Mari Solli
 4. Birger Risvik
 5. Halvor Solum
   

Møtene starter kl. 10.00 (så fremt annet blir bestemt)


Last ned vår brosjyre her (denne skal redigeres)
Reglement for Overhalla eldreråd