Kontakt oss

Leder hjemmetjenesten
Kreftsykepleier


Alle mennesker er forskjellige og har ulike behov for oppfølging og støtte. Målet vårt er å opprettholde god livskvalitet for kreftpasienter og deres pårørende.


Hva kan kreftsykepleier bidra med?

  • Samtaler, råd og veiledning til pasient og pårørende
  • Gi oversikt over relevante tilbud og tjenester
  • Undervisning, råd og veiledning til helsepersonell
  • Forebyggende tiltak og opplysning om kreft
  • Sorgarbeid og oppfølging av etterlatte


Kreftsykepleier har tett samarbeid med fastleger, akuttavdelingen, psykisk helsetjeneste og hjemmesykepleien og tar kontakt med andre tjenesteytere ved behov for koordinering.

Kreftsykepleie er gratis og et lavterskeltilbud. Du må gjerne ta kontakt selv, eller si ifra til behandlende lege på sykehuset eller fastlegen.


Ved øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakta.


Aktuelt

Samhandlingsreformen
Brosjyre kreftomsorg i Overhalla
Lindrende behandling
Kreftforeningen
Kreftlinjen
Nav