Leder Grete Lian Thorsen
Mobilnummer  909 89 354
E-postadresse grete.thorsen@gmail.com
Postadresse Haugum Mølle, 7863 Overhalla
Webside Overhalla Røde Kors
Mer informasjon/
beskrivelse   
Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv (RØFF) er et aktivitetstilbud for barn og unge i Overhalla. Per 2013 gir vi tilbudet til 6.-8. klasse. Vi har samling annenhver torsdag, på møtekveldene gjør vi forskjellige aktiviteter knyttet til Røde Kors, friluftsliv og førstehjelp (både ute og inne).