Tid /sted:     Overhalla Hotel, 19.11.2015. - Meld deg på her innen 15. november
Målgruppe:  Entreprenører og andre interesserte. Kurset er gratis.

 

0900      Registrering, kaffe

0915     

  • Velkommen - v/Jon Uthus i NHO Trøndelag og Overhalla kommune, bakgrunn for samlingen
  • Status i dagens byggeri – hva kreves av bransjen fremover? (BMA arkitekter v/Bengt Michalsen (BM))
  • Energidesign, langsiktig planlegging av bygg med høye energi- og miljøambisjoner (BM)
  • Pause
  • Hva er passivhus, null-utslippshus og plusshus (BM)

1130      Lunsj

1215     

  • Bygningsfysikk og byggdetaljer (Sintef Byggforsk v/ Sivert Uvsløkk) 
  • Energiløsninger,  – fornybar energi (BM)
  • Pause
  • BIPV   Bygningsintegrerte solcellesystemer  (FUSen AS v/Geir Fikke)
  • Miljøfokus i bygg og fokus på materialvalg – økt bruk av tre i norske bygg

1445      Paneldiskusjon – spørsmål og svar

1500      Vel hjemKontaktperson: Asle Lydersen.

(Et forbehold: Ved eventuelt for mange påmeldte vil bedrifter/ relevante entreprenører blir prioritert)