Det fremheves at Ellen har spilte en viktig rolle i prosjektet forflytningsteknikk i pleie og omsorg i perioden 2008-2012. Dette er et prosjekt som i mange sammenhenger har satt Overhalla på kartet i meget positiv forstand.

Utover det faglige beskrives hun som en svært omsorgsfull person - både overfor pasienter og kolleger.
 

Tusen takk for din innsats i Overhalla kommune, Ellen!Maia Skaret Engblom er tilsatt som fagleder for fysio- og ergoterapitjenesten fra 1. oktober 2015.