Pr 1. oktober i år er det 3.817 innbyggere i Overhalla. Tidligere toppår var 1992 (3.804 innbyggere pr 1. januar). Folketallet er dermed ny rekord for Overhalla! Hittil i år er økningen på 66 personer. Prosentvis (+1,76 %) har Overhalla hittil i år dermed den sterkeste veksten av kommunene i Nord-Trøndelag.

Økningen på 66 skyldes et fødselsoverskudd på 31 og en nettoinnflytting på 35. Det var pr. 1. oktober 45 fødte i kommunen.

Figuren nedenfor viser utviklingen for kommunene i Nord-Trøndelag hittil i år:

Endring folketall NT pr 3 kv 2015_600x441.jpg