Vi minner om de generelle bestemmelsene i forskrift om brannforebygging som sier følgende:
"Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket".

 

Med hilsen

Arne Jørgen Påsche
Brannsjef