Vi ønsker å få konkrete tilbakemeldinger på behov og ønsker. Dette kan for eksempel være forhold som omhandler fasiliteter, byggteknisk standard, arealbehov, eller andre forhold som per i dag fungerer men burde vært forbedret. I dag blir blir blant annet samfunnsalen utleid til idrettsaktiviteter på grunn av sprengt kapasitet i idrettshallen. Fungerer en todeling, og er det behov for samfunnshusdelen?

Brukere av anlegget er tilskrevet per brev, men vi ønsker også å få innspill fra både innbyggere, arrangører, samt lag og organisasjoner som kanskje sporadisk benytter anlegget.

Innspill gis skriftlig til Åse Ferstad på e-post aase.ferstad@overhalla.kommune.no, eller til Overhalla kommune, Teknisk avdeling, Svalivegen 2, 7863 Overhalla.
Frist til å komme med innspill er satt til fredag 18.mars 2016.