Øvelsen er tredelt:
Forberedelsesfasen 19. februar til 1. mars
Øvelsesfasen 2. til 9. mars
Avslutningsfasen 10. til 22. mars


Forsvaret gjør mye med skadeforebyggende tiltak, og alle soldater er pålagt å vise hensyn for å unngå skader, utslipp og forsøpling. I tillegg ber vi lokalbefolkningen om å vise hensyn til militær aktivitet og merking langs veiene.
 

Mer om Cold Response 2016