Pr. 1.1.2016 er vi 3.825 innbyggere i Overhalla.

Overhalla er også den kommunen som har relativt sett flest fødte av kommunene i fylket. Økningen i folketallet skyldes både et fødselsoverskudd og en betydelig nettoinnflytting.

Figuren nedenfor viser utviklingen i 2015 for kommunene i Nord-Trøndelag:

befolkningsendring 2015 Nord-Trøndelag_600x415.jpg

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 19.02.2016