Brua vil i utgangspunktet være framkommelig i hele anleggsperioden.

Arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av første halvdel av oktober -16.

Utførende entreprenør er Brumaling AS, som kan treffes på telefon 918 86 402.