Du kan stemme på Kommunehuset, Servicesenteret i 1. etg., hverdager fra kl. 08.30 - 15.00 - Husk legitimasjon!

Info på VALG.NO