Mandag 11. september er det stortingsvalg og sametingsvalg.

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på forhåndsstemmelokalet eller valglokalet, kan du ta kontakt for å få stemt hjemme eller der du oppholder deg.
Er du på sykeheimen trenger du ikke å kontakte oss. Der blir det forhåndsstemmegivning torsdag 7. september kl. 10.00 - 11.30.