Om nytt anleggsregister

I oktober 2017 vil Kulturdepartementet i samarbeid med Lotteri- og stiftelsestilsynet lansere et nytt system for søknadsskjema og anleggsregister for tilskuddsordningene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, og for lokale kulturbygg.

Den nye portalen vil innen 1. oktober bli tilgjengelig på anleggsregisteret.no

Søknadsskjemaer for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, vil gjøres tilgjengelig 1. oktober. Før denne datoen kan man ikke sende inn søknader til disse ordningene. Søknadsskjema for tilskudd til lokale kulturbygg/kulturarenaer gjøres tilgjengelig 1. desember.

Overhalla kommune har invitert seg hjem til Namdal Motorsportklubb i Råbakken motosportanlegg torsdag 5. oktober kl. 14.00.

Hit er alle velkommen som holder på med idrett, friluftsliv og kulturbygg og som skal søke om spillemidler.

Fra kommunens side blir det orientert om nytt anleggsregister og ny søknadsprosedyre.

Jostein Røsnes, leder i Namdal Motorsportklubb vil vise oss anlegget og si noe om sine erfaringer med søknad om spillemidler.

Hjertelig velkommen!