I november 2017 utlyste Overhalla kommune som vertskommune konkurranse for de to distriktene Overhalla/Høylandet og Namsos/Fosnes. Behovet for dekking av områdene er satt til 4 stk per distrikt. 3 veterinærer er tildelt Namsos/Fosnes-distriktet etter konkurransen med frist for innlevert tilbud 1.desember 2017.

I den forbindelse kjøres det en suppleringskonkurranse for dekking av følgende behov for distriktene:
Distrikt.Nr 139: Overhalla/Høylandet: 4 veterinærer.
Distrikt.Nr 134: Namsos/Fosnes: 1 veterinær.

Konkurransegrunnlaget kan ses her: Konkurransegrunnlag, eller på doffin

Oppdragsgivers kontaktperson er: Greta Refsdal, e-post: greta.refsdal@overhalla.kommune.no