Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på sidenAnsatte og enheter
Navn Tittel Telefon
1. Hovednummer (Ikke send SMS hit) 993 67 000
1. Maia Skaret Engblom Fagleder fysio- og ergoterapitjenesten 415 36 550
1. Vakttelefon vann- og avløp 482 94 466
2. Hege Dahl Lysberg Fagleder helsestasjon/helsesøster 908 71 787
2. Michael Wærnes Prosjekt-/byggeleder - veg 475 11 325
2. Petter Gomo Turnusfysioterapeut 415 36 551
3. Ann Kristin Vold Helsesøster 910 02 431
3. Martin Lysberg Avd. ingeniør - vann og avløp 971 48 909
3. Silje Engstad Ergorterapeut 416 18 878
4. Inger Gundersen Hjelpemiddelansvarlig 902 97 135
4. Roger Johansen Teknisk sjef 415 13 687
Aksel Håkonsen Skogbruks- og miljøvernsjef 952 78 691
Ambulanse! Ved nødsituasjon 113
Anders Hammer Sogneprest 980 55 946
Andreas Langfors Åsli Assisterende rektor 908 77 031
Anita Ristad Fagleder Akuttavdeling 742 80 360
Annbjørg Eidheim Avdelingsingeniør 415 36 527
Anne Grete Solum Sekretær 415 36 532
Anne-Lise Haugan Fagkonsulent skogbruk 417 58 425
Ansvarsvakt 912 49 933
Arbeidsrom 1 u-skole OBUS 415 36 587
Arbeidsrom 1-4 Hunn skole 911 88 693
Arbeidsrom 1-4 barneskole OBUS 415 36 583
Arbeidsrom 2 u-skole OBUS 415 36 588
Arbeidsrom 5-7 Hunn skole 913 32 378
Arbeidsrom 5-7 barneskole OBUS 415 36 584
Arild Estensen Kirketjener 976 89 540
Arvid Aune Medlem/kontaktperson 742 82 778
Asle Lydersen Personalsjef 977 58 259
Astrid Brøndbo Selnes 742 81 599
Avd. Askeladden (gul gruppe) 415 36 559
Avd. Askepott 415 36 563
Avd. Barlia Barlia 941 51 517
Avd. Barlia nedre 954 43 064
Avd. Barlia øvre 941 51 517
Avd. Knerten Knerten 415 36 567
Avd. Pippi 415 36 566
Avd. Smørbukk 415 36 562
Avd. Tommeliten Tommeliten 415 36 568
Avd. Trollstua Trollstua 415 36 570
Avd. Tyrihans (Grønn gruppe) 415 36 564
Avd. Tøfflus Tøfflus 415 36 569
Avd. Veslefrikk 415 36 561
Avd. Øysletta 958 68 407
Barnevernvakt 742 17 100
Beate Galguften Aunet Enhetsleder/kreftsykepleier 950 29 323
Bente Brauten Fagleder Rus- og psykisk helsetjeneste 970 17 031
Bente Brauten Fagleder Rus- og psykisk helsetjeneste 970 17 031
Bente Eidesmo Fagsjef helse og sosial, beredskapsansvarlig 979 58 279
Bente Kjøglum Miljøterapeut flyktningetjenesten 907 78 043
Bente Snildal Spesialrådgiver 909 58 326
Bergsvein Rian Privat praksis NTE-bygget 905 25 374
Berit Olsen Logoped 990 46 717
Berit Olsen Logoped 990 46 717
Birgit Prestvik Enhetsleder Skage barnehage 918 89 811
Bjørg Inger Rian Sekretær 993 98 000
Bjørnar Grande Ungdomsklubbleder 909 63 341
Bodil Sofie Hanssen Psykiatrisk sykepleier 415 40 439
Carina Bergin Gustavsen Rektor 480 20 185
Dagfinn Johansen Fagsjef oppvekst 979 58 580
Dagfinn Thomassen Prost 915 12 075
Dagmar Selim Konsulent fakturabehandling 742 77 133
Dagsenter Overhalla sykeheim 415 36 538
Elin Skard Øien Førstekonsulent jordbruk 971 69 650
Elin Sunde Veileder 55 55 33 33
Eva Havik Konsulent lønn 469 59 019
Eva Zielinski Psykiatrisk hjelpepleier 958 81 910
Gammelstua barnehage Hovednummer 742 81 404
Geir Freland Varabrannsjef 913 68 500
Geir Modell Førstekonsulent skogbruk og miljø avd. Namdalseid 402 38 256
Gjertrud Nordal Sekretær lønn 941 42 891
Greta Refsdal Controller 742 77 607
Grethe Heglum Enhetsleder 482 52 812
Gunnhild Risvik Kulturskolelærer 970 72 197
Guri Kjelbergnes Konsulent oppvekst/arkivansvarlig 415 36 534
Guttorm Løe Vaktmester 905 85 410
Hallvard Wågheim Konsulent regnskap
Harald Risvik Miljøarbeider flyktningetjenesten 907 78 043
Harald Skjørland Veileder 55 55 33 33
Heidi Kildal Enhetsleder Helse og familie 915 28 467
Heidi Lund Moen Sekretær 406 44 204
Helge Lauvsnes Kirkeverge 934 68 669
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 993 74 000
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 993 74 000
Hilde Moe Moan Psykiatrisk sykepleier 415 40 070
Hjemmetjenesten Hovednummer 993 74 000
Hovedkontor Namsos Barneverntjenesten 476 65 270
Hovednummer Hoved 993 73 000
Hovednummer OBUS 993 98 000
Hunn skole 992 98 000
Ina Kjellmo Skjefte Veileder 55 55 33 33
Inger Marie Ferangen Konsulent regnskap 900 37 905
Ingvill Dahl Sekretær 468 98 849
Jan Arne Alstad Regnskapssjef 958 58 200
Jan Erik Brovold Kulturskolelærer 993 18 305
Jan Erik Kjølstad Kulturskolelærer 917 05 035
Janne Olsen Strand Enhetsleder/styrer 415 36 560
Jens Himo Vold Vaktmester 415 36 553
Julie Brucker Leder/informasjonskonsulent 911 79 348
Karen-Beate Persson Miljøterapeut flyktningetjenesten 907 78 043
Kent Engblom Overhalla fysioterapi (privat) 742 85 050
Kine Marie Bangsund Arealplanlegger 911 09 334
Kine Mette Lysberg Styrer 952 74 260
Kirsten Svarliaunet Enhetsleder/oversykepleier Overhalla sykeheim 416 46 477
Kirsti Myrvang Leder 995 85 828
Kjell Ivar Tranås Spesialrådgiver 478 17 262
Kjøkken sykeheim 415 36 531
Kontor Hunn skole 913 10 632
Koordinerende enhet 915 28 467
Koordinerende enhet 915 28 467
Koordinerende enhet 915 28 467
Kristian Mork Rektor 958 73 147
Kristoffer Tuff IT OBUS 482 23 975
Laila Skjærvik Konsulent regnskap 909 81 403
Legekontor Ekspedisjon 742 80 300
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Lena Moa Fagleder Demensavdeling (rød avd.) 742 80 370
Lene Jensen Viken Prosjektleder rus og forebyggende arbeid 415 36 537
Linn Hege Klykken Løvold Frisklivskoordinator 917 33 084
Liv Anne Ristad Konsulent innkreving 742 77 135
Magne Heglum Fagleder kulturskole 936 62 075
Mari Tetlien Moa Aktivitetskoordinator 915 82 767
Marie Mukandanga Konsulent lønn
Marit Aasved Kjøkkensjef 948 45 333
Marit Rosendal Skaret Miljøterapeut flyktningetjenesten 907 78 043
Marit Storstenvik Veileder 55 55 33 33
Marit Teie Jordmor 742 80 300
Marita Følstad Enhetsleder 414 03 473
Marthe Langie Konsulent lønn 905 21 530
Marthe Mosand Viken Leder NAV Overhalla 55 55 33 33
Martin Lysberg Avdelingsingeniør 971 48 909
May T. Vold Fagleder hjemmetjenesten 415 36 539
May-Britt Eid Konsulent teknisk 415 36 525
Mental Helse 742 85 523
Michael Wærnes Prosjektleder bygg - veg 475 11 325
Mone Aleidus Martinussen Hjemmekonsulent 415 36 543
Monica Moa Wester Psykiatrisk sykepleier 482 41 506
Namdal Rehabilitering Hovednummer 743 22 100
Nattvakt hjemmetjenesten Fagleder natt 993 75 000
Nattvakt sykeheimen Fagleder natt 742 80 360
Nils Erik Opdal Vaktmester 957 08 021
Nils Richard Opdal Boveileder flyktningetjenesten 993 93 682
Odd Arne Flasnes Utviklingssjef 926 07 743
Odd Erik Rugeldal Ledende driftsoperatør vann og avløp 958 37 063
Oddbjørn Riseth Leder 900 70 658
Oddrun Jekthammer Sekretær lønn 953 69 212
Olav Strøm Fagkonsulent jordbruk avd. Namdalseid 975 04 225
Ove Lidbom IT-sjef 481 76 989
Overhalla kulturskole Hovednummer 936 62 075
Overhalla sykeheim Hovednummer 993 75 000
Overhalla sykeheim Ekspedisjon sykeheim 415 36 533
Per G. Holte Konsulent regnskap 742 77 804
Per Olav Meosli Fagkonsulent skogbruk og miljø 958 26 704
Per Olav Tyldum Ordfører 482 26 334
Philip Broom Miljøarbeider flyktningetjenesten 907 78 043
Politi 02 800
Ranemsletta barnehage Hovednummer 993 78 000
Ranemsletta barnehage Kontor 415 36 560
Renate Wester Psykiatrisk vernepleier flyktningetjenesten 468 23 633
Rina Skjæran Rådgiver/prosjektleder 400 08 275
Roger Johansen Enhetsleder/teknisk sjef 415 13 687
Roger Hasselvold Økonomisjef 415 36 530
Rådgiver OBUS 911 21 144
SMS nummer Send SMS hit 415 36 541
Sentralbord (Namsos) 742 16 440
Servicesenteret Hovednummer 742 80 000
Signy Eggen Fjær Kulturskolelærer 909 60 108
Siren Døhl Himle Veileder 55 55 33 33
Siri Hongseth Enhetsleder kultur og samfunn 480 54 789
Sissel Solum Sekretær 469 57 770
Sissel Solum Konsulent fakturabehandling
Siv Anita Ahlin Fotterapeut - privat praksis helsesenteret 480 38 254
Skage Frivilligsentral 979 67 278
Skage barnehage Hovednummer 993 79 000
Skage barnehage Kontor 415 36 565
Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 941 78 000
Skolefritidsordning (SFO) 908 06 067
Skolefritidsordning OBUS 995 76 734
Solveig Skjerve Førstekonsulent jordbruk 957 97 119
Solvår Rustad Rian Menighetsarbeider 934 67 297
Solvår Rustad Rian Sekretær 993 67 000
Steffen Haukø Konsulent innkreving 469 53 636
Svein Åge Finseth Brannsjef 907 55 079
Tannlegevakt 800 41 101
Terje Indgjerd Avdelingsingeniør 900 76 243
Thomas Skauge Miljøarbeider flyktningetjenesten 907 78 043
Tone Mette Flått Fagutvikling i pleie og omsorg 415 36 536
Tone Mette Flått Fagutviklingssykepleier 415 36 536
Tone Nordahl Bjørnes Fagleder Langtidsavdeling (grønn avd.) 742 80 361
Tor Lilleøen Driftsoperatør vann og avløp 951 04 001
Torgeir Aune Vaktmester 476 65 887
Torunn Grønnesby Formannskapssekretær 976 60 648
Torunn Sollie Biblioteksjef 415 36 535
Tove Berit Ostad Førstekonsulent jordbruk avd. Namdalseid 974 96 305
Tove Lindsetmo Miljøterapeut flyktningetjenesten 907 78 043
Tove Lindsetmo Fagleder flyktningetjenesten 903 64 869
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Trond Stenvik Rådmann 971 40 392
Trude Lerfald Saksbehandler 472 79 939
Trude Lerfald Saksbehandler 472 79 939
Turid Nordfjellmark Konsulent lønn 941 42 678
Unn Kristin Årsandøy Sekretær 415 36 533
Unni Henriksen Konsulent regnskap 742 77 129
Vakttelefon bofellesskap Flyktningetjenesten 907 78 043
Veterinærvakt 456 11 843
Vincentas Linkevicius Kantor 459 59 563
Øyeblikkelig hjelp Ambulanse/lege 113
Øyvind Øie Overhalla fysioterapi (privat) 742 85 050
Åge Bjørnar Singstad Driftsoperatør vann og avløp 976 89 533
Åse Ferstad Avdelingsingeniør 415 36 526