Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansatte og enheter
Ansatte og enheter
Navn Tittel Telefon
1. Geir Dahl Rasmussen Enhetsleder 916 40 021
1. Hovedkontor Namsos Barneverntjenesten 476 65 270
1. Hovednummer (Ikke send SMS hit) 993 67 000
1. Janne Olsen Strand Enhetsleder/styrer 415 36 560
1. Maia Skaret Engblom Fagleder i kommunens fysio- og ergoterapitjeneste 415 36 550
1. Trude Lerfald Enhetsleder 970 66 208
1. Vakttelefon vann- og avløp 482 94 466
2. Fride M. Johansen Kommunefysioterapeut 415 36 551
2. Hege Dahl Lysberg Fagleder helsestasjon/helsesykepleier 908 71 787
2. Kirsti Myrvang Leder 995 85 828
2. Michael Wærnes Prosjekt-/byggeleder - veg 475 11 325
2. Signe Jakobsen Assisterende styrer 415 36 560
3. Avd. Grønn 415 36 564
3. Even Buvarp Helsingen Avd. ingeniør - vann og avløp 419 28 963
3. Synnøve Himo Vold Kommuneergoterapeut 902 97 135
4. Bente Vold Pedagogisk leder Grønn 415 36 563
4. Torbjørn Høyen Teknisk sjef 908 39 041
5. Gunn Iren Kløvvik Pedagogisk leder Grønn 415 36 563
6. Avd. Gul 415 36 559
7. Anne Grete Kolberg Pedagogisk leder Gul 415 36 564
8. Avd. Rød 415 36 563
9. Monika Kristensen Pedagogisk leder Rød 415 36 559
Aksel Håkonsen Skogbruks- og miljøvernsjef 952 78 691
Ambulanse! Ved nødsituasjon 113
Anders Hammer Sogneprest 980 55 946
Andreas Langfors Åsli Assisterende rektor 908 77 031
Annbjørg Eidheim Avdelingsingeniør 415 36 527
Anne Finseth Enhetsleder Helse og familie 915 94 953
Anne-Berta Hansen Konsulent regnskap 468 12 975
Anne-Lise Haugan Fagkonsulent skogbruk 417 58 425
Ansvarsvakt 912 49 933
Asle Lydersen Personalsjef 977 58 259
Astrid Åsum Menighetsarbeider barn og unge 905 70 397
Avd. Bjønngropa grønn 415 36 566
Avd. Godveitra rød 415 36 567
Avd. Småkaran blå 415 36 569
Avd. Smørbukk 415 36 562
Avd. Storstua gul 415 36 570
Avd. Sølvpengkroken lilla 415 36 568
Avd. Veslefrikk 415 36 561
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559
Beate Galguften Aunet Prosjektleder digitalisering helse og omsorg 950 29 323
Bente Brauten Fagleder Rus- og psykisk helsetjeneste 970 17 031
Bente Eidesmo Fagsjef helse og sosial, beredskapsansvarlig 979 58 279
Bergsvein Rian Privat praksis Fysiotrim1 905 25 374
Berit Olsen Logoped 990 46 717
Berit Olsen Logoped 990 46 717
Bjørg Inger Rian Sekretær 993 98 000
Bodil Sofie Hanssen Psykiatrisk sykepleier 415 40 439
Carina Bergin Gustavsen Rektor 480 20 185
Dagfinn Johansen Rådgiver innenfor oppvekst 979 58 580
Dagsenter sykeheim Aktivitør 415 36 538
Ekspedisjon/ SMS-nummer Send SMS hit 415 36 541
Elin Sunde Veileder 55 55 33 33
Eva Havik Konsulent lønn 469 59 019
Eva Zielinski Psykiatrisk hjelpepleier 958 81 910
Even Buvarp Helsingen Avdelingsingeniør vann og avløp 419 28 963
Filip Nordal Privat praksis Fysiotrim1 412 76 775
Gammelstua barnehage Hovednummer 742 81 404
Geir Freland Varabrannsjef 913 68 500
Gjertrud Nordal Sekretær lønn 941 42 891
Grete Mo Fagsjef oppvekst 928 31 732
Grethe Heglum Pedagogisk leder 482 52 812
Guri Kjelbergnes Konsulent og personvernombud 415 36 534
Guttorm Løe Vaktmester 905 85 410
Gøran Jørgensen Kirketjener/sekretær 934 67 946
Hallvard Wågheim Systemutvikler/controller 916 47 190
Hanne Homstad Pedagogisk leder Veslefrikk 415 36 561
Hanne Kristin Gartland Veileder 55 55 33 33
Harald Skjørland Veileder 55 55 33 33
Harriet Lindseth Prosjektkoordinator - Helhetlig omsorg for pårørende med høy omsorgsbelastning 959 65 005
Heidi Landfall Hasselvold Rådgiver jordbruk 906 52 832
Helge Lauvsnes Kirkeverge 934 68 669
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 481 94 645
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 481 94 645
Hilde Moe Moan Psykiatrisk sykepleier 415 40 070
Hjemmetjenesten Hovednummer 993 74 000
Hovednummer Hoved 993 73 000
Hovednummer OBUS 993 98 000
Hunn skole Hovednummer 992 98 000
Håkon Olaussen Prost 900 93 275
Ina Aarmo Kontor 913 10 632
Ina Kjellmo Skjefte Veileder 55 55 33 33
Inger Marie Feragen Konsulent regnskap 468 36 355
Ingvill Kjølstad Helsesykepleier 910 02 431
Jan Arne Alstad Regnskapssjef 958 58 200
Jan Erik Brovold Kulturskolelærer 993 18 305
Jan Erik Kjølstad Kulturskolelærer 917 05 035
Jan Ivar Kyllo Kjøkkensjef 482 03 441
Jens Himo Vold Vaktmester 415 36 553
Johan Tetlien Sellæg Varaordfører 948 30 088
Jonas Sørensen Arealplanlegger 919 18 570
Julie Brucker Informasjonskonsulent 91179348
Karianne Ahlin Enhetsleder/oversykepleier Overhalla sykeheim 951 84 842
Kent Engblom Privat praksis Overhalla fysioterapi 742 85 050
Kine Mette Lysberg Styrer 952 74 260
Kjøkken sykeheim 415 36 531
Koordinerende enhet 915 94 953
Koordinerende enhet 915 94 953
Koordinerende enhet 915 94 953
Kristoffer Tuff IT OBUS 482 23 975
Laila Skjærvik Konsulent regnskap 909 81 403
Legekontor Ekspedisjon 742 80 300
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Lene Lindsetmo Veileder 55 55 33 33
Lene Løberg Andersen Ungdomskoordinator og kulturskolelærer
Line Therese Rosenfors Daglig leder 955 59 139
Linn Hege Klykken Løvold Frisklivskoordinator og lungesykepleier 416 18 878
Liv Anne Ristad Konsulent innkreving 742 77 135
Magne Heglum Fagleder kulturskole 936 62 075
Malin Eidesmo Helsesykepleier 477 08 034
Margaret Saur Heiland Diabetessykepleier 416 18 878
Mariann Tødås Fagleder hjemmetjenesten 993 74 000
Marit Haugen Enhetsleder Skage barnehage 404 81 565
Marit Teie Jordmor 482 66 706
Marita Lian Pedagogisk leder Smørbukk 415 36 562
Marte Strand Formo Konsulent lønn 482 52 823
Marthe Formo Aagård Leder SFO 908 06 067
Marthe Langie Konsulent fakturabehandling/regnskap 905 21 530
Marthe Mosand Viken Leder NAV Midtre Namdal 41 21 56 95
May T. Vold Saksbehandler hjemmetjenesten 472 79 939
May Vold Saksbehandler 472 79 939
May-Britt Eid Konsulent teknisk 415 36 525
Mental Helse 742 85 523
Michael Wærnes Prosjektleder bygg - veg 475 11 325
Monica Jacobosen Spes.ped.-koordinator 906 66 742
Monica Moa Wester Psykiatrisk sykepleier 482 41 506
Namdal Rehabilitering Hovednummer 743 22 100
Nattvakt hjemmetjenesten Fagleder natt 993 75 000
Nattvakt sykeheimen Fagleder natt 916 75 761
Nils Erik Opdal Vaktmester 957 08 021
Nils Richard Opdal Rådgiver bosettings- og integreringstjenesten 993 93 682
Odd André Nesjan Controller 902 19 086
Odd Erik Rugeldal Ledende driftsoperatør vann og avløp 958 37 063
Oddbjørn Riseth Enhetsleder 900 70 658
Oddrun Jekthammer Sekretær lønn 480 36 563
Ove Lidbom IT-sjef 481 76 989
Overhalla kulturskole Hovednummer 936 62 075
Overhalla sykeheim Ekspedisjon sykeheim 415 36 533
Overhalla sykeheim Hovednummer 993 75 000
Per G. Holte Konsulent regnskap 906 27 213
Per Olav Tyldum Ordfører 482 26 334
Pernille Stenersen Pedagogisk leder 415 36 560
Pia Aune Assisterende styrer Skage barnehage 993 79 000
Politi 02 800
Przemyslaw Mikolajczyk Kantor 459 59 563
Randi Skarland Menighetspedagog/sekretær 976 43 925
Ranemsletta barnehage Hovednummer 993 78 000
Ranemsletta barnehage Kontor 415 36 560
Renate Wester Helsefaglig ansvarlig bosettings- og integreringstjenesten 468 23 633
Roger Hasselvold Økonomisjef 415 36 530
Rut Ane Torheim Konsulent jordbruk 950 86 869
Rådgiver OBUS 911 21 144
Sara Kværnø Saugen Rektor 905 67 910
Sentralbord (Namsos) 742 16 440
Servicesenteret Hovednummer 742 80 000
Siri Anette Brøndbo Solum Biblioteksjef 415 36 535
Siri Hongseth Enhetsleder kultur og samfunn 480 54 789
Sissel Solum Konsulent fakturabehandling 469 57 770
Siv Anita Ahlin Fotterapeut - privat praksis helsesenteret 480 38 254
Skage Frivilligsentral 979 67 278
Skage barnehage Hovednummer 993 79 000
Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 941 78 000
Skolefritidsordning (SFO) Hovednummer 908 06 067
Skolefritidsordning OBUS 995 76 734
Solveig Pleym Hoel Konsulent lønn 742 77 203
Steffen Haukø Konsulent innkreving 469 53 636
Tannlegevakt 800 41 101
Terje Indgjerd Avdelingsingeniør 900 76 243
Tomas Lian Assisterende rektor Hunn skole 482 68 965
Tommy Tørring Brannsjef 900 10 160
Tone Mette Flått Fagutvikling i pleie og omsorg 415 36 536
Tone Mette Flått Fagutviklingssykepleier 415 36 536
Tone Nordahl Bjørnes Sekretær 415 36 532
Tor Lilleøen Driftsoperatør vann og avløp 951 04 001
Torbjørn Høyen Teknisk sjef 908 39 041
Torgeir Aune Vaktmester 476 65 887
Torkild Tranås Veileder 55 55 33 33
Torunn Grønnesby Formannskapssekretær 976 60 648
Tove Lindsetmo Fagleder og programrådgiver bosettings- og integreringstjenesten 909 89 283
Tove Nyborg Utviklingsveileder barnehage og skole 970 54 146
Trine Brauten Steen Fagleder Overhalla sykeheim 468 03 042
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Trond Stenvik Rådmann 971 40 392
Turid Nordfjellmark Konsulent lønn 742 77 124
Unn Kristin Årsandøy Sekretær 415 36 533
Veterinærvakt 742 85 000
Øyeblikkelig hjelp Ambulanse/lege 113
Øyvind Øie Privat praksis Overhalla fysioterapi 742 85 050
Åse Ferstad Avdelingsingeniør 415 36 526