Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansatte og enheter
Ansatte og enheter
Navn Tittel Telefon
1. Hovedkontor Namsos Barneverntjenesten 476 65 270
1. Hovednummer (Ikke send SMS hit) 993 67 000
1. Janne Olsen Strand Enhetsleder/styrer 415 36 560
1. Maia Skaret Engblom Fagleder fysio- og ergoterapitjenesten 415 36 550
1. Tone Elisabeh Aasbø Enhetsleder 971 26 188
1. Trude Lerfald Enhetsleder 970 66 208
1. Vakttelefon vann- og avløp 482 94 466
2. Fride M. Johansen Kommunefysioterapeut 415 36 551
2. Hege Dahl Lysberg Fagleder helsestasjon/helsesøster 908 71 787
2. Kirsti Myrvang Leder 995 85 828
2. Michael Wærnes Prosjekt-/byggeleder - veg 475 11 325
2. Signe Jakobsen Assisterende styrer 415 36 560
3. Avd. Grønn 415 36 564
3. Synnøve Himo Vold Ergoterapeut 902 97 135
4. Bente Vold Pedagogisk leder Grønn 415 36 563
4. Synnøve Himo Vold Hjelpemiddelansvarlig 902 97 135
5. Gunn Iren Kløvvik Pedagogisk leder Grønn 415 36 563
6. Avd. Gul 415 36 559
7. Anne Grete Kolberg Pedagogisk leder Gul 415 36 564
8. Avd. Rød 415 36 563
9. Monika Kristensen Pedagogisk leder Rød 415 36 559
Aksel Håkonsen Skogbruks- og miljøvernsjef 952 78 691
Ambulanse! Ved nødsituasjon 113
Anders Hammer Sogneprest 980 55 946
Andreas Langfors Åsli Assisterende rektor 908 77 031
Anette Eliassen Assisterende rektor Hunn skole 477 52 818
Ann Jorun Okstad Koordinator - psykisk helse i helsestasjon og skolehelsetjenesten 477 08 034
Annbjørg Eidheim Avdelingsingeniør 415 36 527
Anne-Lise Haugan Fagkonsulent skogbruk 417 58 425
Ansvarsvakt 912 49 933
Asle Lydersen Personalsjef 977 58 259
Avd. Sølvpengkroken 415 36 568
Avd. Barlia 941 51 517
Avd. Barlia nedre 954 43 064
Avd. Barlia øvre 941 51 517
Avd. Bjønngropa 415 36 566
Avd. Godveitra 415 36 567
Avd. Småkaran 415 36 569
Avd. Smørbukk 415 36 562
Avd. Veslefrikk 415 36 561
Avd. Øysletta 958 68 407
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559
Bente Brauten Fagleder Rus- og psykisk helsetjeneste 970 17 031
Bente Brauten Fagleder Rus- og psykisk helsetjeneste 970 17 031
Bente Eidesmo Fagsjef helse og sosial, beredskapsansvarlig 979 58 279
Bergsvein Rian Privat praksis Fysiotrim1 905 25 374
Berit Olsen Logoped 990 46 717
Berit Olsen Logoped 990 46 717
Birgit Prestvik Enhetsleder Skage barnehage 918 89 811
Bjørg Inger Rian Sekretær 993 98 000
Bjørn Terje Grøttheim Prosjektleder 913 08 569
Bjørnar Grande Ungdomsklubbleder 909 63 341
Bodil Sofie Hanssen Psykiatrisk sykepleier 415 40 439
Carina Bergin Gustavsen Rektor 480 20 185
Dagfinn Johansen Fagsjef oppvekst 979 58 580
Dagmar Selim Konsulent fakturabehandling 742 77 133
Dagsenter sykeheim Aktivitør 415 36 538
Elin Skard Øien Førstekonsulent jordbruk 971 69 650
Elin Sunde Veileder 55 55 33 33
Eva Havik Konsulent lønn 469 59 019
Eva Zielinski Psykiatrisk hjelpepleier 958 81 910
Even Buvarp Helsingen Arealplanlegger 911 09 334
Filip Nordal Privat praksis Fysiotrim1 412 76 775
Gammelstua barnehage Hovednummer 742 81 404
Geir Freland Varabrannsjef 913 68 500
Geir Modell Førstekonsulent skogbruk og miljø avd. Namdalseid 402 38 256
Gjertrud Nordal Sekretær lønn 941 42 891
Grethe Heglum Enhetsleder 482 52 812
Guri Kjelbergnes Konsulent og personvernombud 415 36 534
Guttorm Løe Vaktmester 905 85 410
Gøran Jørgensen Kirketjener/sekretær 934 67 946
Hallvard Wågheim Konsulent regnskap
Hanne Homstad Pedagogisk leder Veslefrikk 415 36 561
Hanne Kristin Gartland Veileder 55 55 33 33
Harald Skjørland Veileder 55 55 33 33
Heidi Kildal Enhetsleder Helse og familie 915 28 467
Helge Lauvsnes Kirkeverge 934 68 669
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 481 94 645
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 481 94 645
Hilde Moe Moan Psykiatrisk sykepleier 415 40 070
Hjemmetjenesten Hovednummer 993 74 000
Hovednummer Hoved 993 73 000
Hovednummer OBUS 993 98 000
Hunn skole Hovednummer 992 98 000
Ina Aarmo Kontor 913 10 632
Ina Kjellmo Skjefte Veileder 55 55 33 33
Inger Marie Ferangen Konsulent regnskap 900 37 905
Ingvill Dahl Sekretær 468 98 849
Jan Arne Alstad Regnskapssjef 958 58 200
Jan Erik Brovold Kulturskolelærer 993 18 305
Jan Erik Kjølstad Kulturskolelærer 917 05 035
Jens Himo Vold Vaktmester 415 36 553
Julie Brucker Leder/informasjonskonsulent 911 79 348
Karianne Ahlin Enhetsleder/oversykepleier Overhalla sykeheim 951 84 842
Kent Engblom Overhalla fysioterapi (privat) 742 85 050
Kine Mette Lysberg Styrer 952 74 260
Kjell Ivar Tranås Spesialrådgiver 478 17 262
Kjøkken sykeheim 415 36 531
Koordinerende enhet 915 28 467
Koordinerende enhet 915 28 467
Koordinerende enhet 915 28 467
Kristoffer Tuff IT OBUS 482 23 975
Laila Skjærvik Konsulent regnskap 909 81 403
Legekontor Ekspedisjon 742 80 300
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Lene Jensen Viken Prosjektleder rus og forebyggende arbeid 415 36 537
Lene Lindsetmo Veileder 55 55 33 33
Line Therese Rosenfors Daglig leder 955 59 139
Linn Hege Klykken Løvold Frisklivskoordinator 917 33 084
Liv Anne Ristad Konsulent innkreving 742 77 135
Magne Heglum Fagleder kulturskole 936 62 075
Mari Tetlien Moa Aktivitetskoordinator 915 82 767
Mariann Tødås Fagleder hjemmetjenesten 993 74 000
Marie Mukandanga Konsulent lønn
Marit Haugen Assisterende styrer Skage barnehage 993 79 000
Marit Aasved Kjøkkensjef 948 45 333
Marit Teie Jordmor
Marita Lian Pedagogisk leder Smørbukk 415 36 562
Marthe Formo Aagård Leder SFO 908 06 067
Marthe Langie Konsulent lønn 905 21 530
Marthe Mosand Viken Leder NAV Midtre Namdal 41 21 56 95
May T. Vold Saksbehandler hjemmetjenesten 472 79 939
May Vold Saksbehandler 472 79 939
May-Britt Eid Konsulent teknisk 415 36 525
Mental Helse 742 85 523
Michael Wærnes Prosjektleder bygg - veg 475 11 325
Mone Aleidus Martinussen Hjemmekonsulent 415 36 543
Monica Moa Wester Psykiatrisk sykepleier 482 41 506
Namdal Rehabilitering Hovednummer 743 22 100
Nattvakt hjemmetjenesten Fagleder natt 993 75 000
Nattvakt sykeheimen Fagleder natt 916 75 761
Nils Erik Opdal Vaktmester 957 08 021
Nils Richard Opdal Rådgiver bosettings- og integreringstjenesten 993 93 682
Odd André Nesjan Controller 902 19 086
Odd Arne Flasnes Utviklingssjef 926 07 743
Odd Erik Rugeldal Ledende driftsoperatør vann og avløp 958 37 063
Oddbjørn Riseth Leder 900 70 658
Oddrun Jekthammer Sekretær lønn 953 69 212
Olav Strøm Fagkonsulent jordbruk avd. Namdalseid 975 04 225
Ove Lidbom IT-sjef 481 76 989
Overhalla kulturskole Hovednummer 936 62 075
Overhalla sykeheim Ekspedisjon sykeheim 415 36 533
Overhalla sykeheim Hovednummer 993 75 000
Per G. Holte Konsulent regnskap 742 77 804
Per Olav Meosli Fagkonsulent skogbruk og miljø 958 26 704
Per Olav Tyldum Ordfører 482 26 334
Pernille Stenersen Pedagogisk leder 415 36 560
Politi 02 800
Przemyslaw Mikolajczyk Kantor 459 59 563
Randi Skarland Trosopplærer 976 43 925
Ranemsletta barnehage Hovednummer 993 78 000
Ranemsletta barnehage Kontor 415 36 560
Renate Wester Helsefaglig ansvarlig bosettings- og integreringstjenesten 468 23 633
Rina Skjæran Rådgiver/prosjektleder 400 08 275
Roald Iversen Prost 926 02 149
Roger Hasselvold Økonomisjef 415 36 530
Rådgiver OBUS 911 21 144
SMS nummer Send SMS hit 415 36 541
Sara Kværnø Saugen Rektor 905 67 910
Sentralbord (Namsos) 742 16 440
Servicesenteret Hovednummer 742 80 000
Signy Eggen Fjær Kulturskolelærer 909 60 108
Siri Hongseth Enhetsleder kultur og samfunn 480 54 789
Sissel Solum Sekretær 469 57 770
Sissel Solum Konsulent fakturabehandling
Siv Anita Ahlin Fotterapeut - privat praksis helsesenteret 480 38 254
Skage Frivilligsentral 979 67 278
Skage barnehage Hovednummer 993 79 000
Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 941 78 000
Skolefritidsordning (SFO) Hovednummer 908 06 067
Skolefritidsordning OBUS 995 76 734
Solveig Skjerve Førstekonsulent jordbruk 957 97 119
Solvår Rustad Rian Sekretær 415 36 541
Steffen Haukø Konsulent innkreving 469 53 636
Tannlegevakt 800 41 101
Terje Indgjerd Avdelingsingeniør 900 76 243
Tommy Tørring Brannsjef 900 10 160
Tone Mette Flått Fagutvikling i pleie og omsorg 415 36 536
Tone Mette Flått Fagutviklingssykepleier 415 36 536
Tone Nordahl Bjørnes Sekretær 415 36 532
Tor Lilleøen Driftsoperatør vann og avløp 951 04 001
Torgeir Aune Vaktmester 476 65 887
Torkild Tranås Veileder 55 55 33 33
Torunn Grønnesby Formannskapssekretær 976 60 648
Torunn Sollie Biblioteksjef 415 36 535
Tove Berit Ostad Førstekonsulent jordbruk avd. Namdalseid 974 96 305
Tove Lindsetmo Fagleder og programrådgiver bosettings- og integreringstjenesten 909 89 283
Trine Brauten Steen Fagleder Overhalla sykeheim 468 03 042
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Trond Stenvik Rådmann 971 40 392
Turid Nordfjellmark Konsulent lønn 941 42 678
Unn Kristin Årsandøy Sekretær 415 36 533
Unni Henriksen Konsulent regnskap 742 77 129
Veterinærvakt 456 11 843
Øyeblikkelig hjelp Ambulanse/lege 113
Øyvind Øie Overhalla fysioterapi (privat) 742 85 050
Åse Ferstad Avdelingsingeniør 415 36 526