Influensavaksine anbefales spesielt for:

 1. Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine.
 2. Beboere i omsorgsbolig og sykeheim
 3. Alle fra fylte 65 år
   
 4. Barn og voksne med: 
 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk luftveissykdom hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege


I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre med regelmessig kontakt med levende griser

 

Husk: Vi må ha hele fødselsnummeret ditt.
 

NB: Det er gratis influensavaksinasjon til ansatte 16. november kl. 13.00-14.00 ved helsestasjonen.


Hilsen Overhalla helsestasjon (tlf. 993 67 000).