Klikk på bildet over for å forstørre kartet.

Informasjonen under er gjeldende forutsatt at det ikke fremkommer nye vedtak i kommunestyret 22.10.2018, da dette formelt vil bli behandlet der.

  • Salgsstart 31.10.2018 kl. 08:00.
  • Oppmøte på teknisk kontor i administrasjonsbygget på Ranemsletta (3. etg.).
  • Kun private kjøpere i første fase (dvs. til nyttår).
  • Kun kjøp i første fase, dvs. ingen opsjoner. Men kjøpere vil naturlig nok få en viss tid å områ seg på med tanke på finansiering/andre forhold.
  • 350 000 kr per tomt uavhengig av størrelse og plassering. Dette gjelder de gule tomtene anvist på kartet. De andre tomtene i mørk grønn farge er ledige tomter fra eksisterende boligfelt som har en salgspris på 226 000 kr.
  • Det vil bli opparbeidet vei, gatelys, fiber og vann avløp i slutten av året med asfaltering til sommeren. Lekeplasser vil bli opparbeidet med grusdekke uten lekeapparat.
  • Tomtene vil med stor sannsynlighet være byggeklare straks på nyåret.
  • Noen av tomtene vil bli solgt med mindre heftelser.

Mer info vil bli lagt ut 26.10.2018. Følg med!

Mer informasjon om prosjektet her.