Vi følger fortsatt myndighetenes anbefalinger og starter barnehager og skoler på gult nivå etter trafikklysmodellen. Les om trafikklysmodellen her.

 • Dette betyr at vi fortsatt organiseres i kohorter. I barnehagen er en avdeling en kohort og i skolen er en klasse en kohort.
 • Vi følger anbefalte smittevernsrutiner med tanke på hygiene og renhold.
 • Det vil fortsatt være mye utetid og uteområder vil også fortsatt være oppdelt.
 • Vi må ha restriksjoner i forbindelse med bringing og henting både i barnehage og på skolen.
 • Det vil fortsatt være restriksjoner i forhold til matservering.

Barnehagene og skolene tar forhåndsregler og vil begrense at foresatte er inne i bygningene mest mulig. Dere vil få konkret informasjon fra deres barnehage eller skole om hva dette betyr.

Barnehagene og skolene har vært gjennom både rødt og gult nivå og vil være godt forberedt på om vi plutselig må over på rødt nivå.

Dette kan skje på kort varsel, så vi ber om å følge med Vigilo, info fra barnehager og skole.


Det er trygt for elever å gå på skole og barnehage

Smittevernet ivaretas, og bygger på tre hovedprinsipper:

 • Syke barn og elever og ansatte skal ikke møte på barnehage/skole
 • Gode rutiner for håndhygiene og renhold
 • Redusert kontakt mellom personer


Elever og ansatte skal komme på barnehagen/skolen/SFO:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever komme tilbake når de har god allmenntilstand og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie. 
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer (se under).
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.
 • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveis-infeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.
 • Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse elevene kan komme på skolen/SFO dersom allmenntilstanden er god og eleven er tilbake i sin vanlige form.


Har du mistanke om at barnet ditt kan være smittet av koronaviruset?

Her finner du informasjon om når barn bør holdes hjemme/testes.