Kommunen og entreprenør inviterer til et kort informasjonsmøte i forbindelse med oppstart av utbygging av nytt tomteområde.