Vi er opptatt av at innbyggerne i Overhalla Kommune får være med å påvirke utviklingen i kommunen.

Sammen med Trøndelag fylkeskommune gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse i september.

Formålet med undersøkelsen er å få et kunnskapsgrunnlag om innbyggernes oppfatninger og forventinger til lokal bærekraft, et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til gode beslutninger i den enkelte kommune og for fylkeskommunen.

Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med link til web-spørreskjema.

Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg fremover.

 

Vår samarbeidspartner, Respons Analyse, har ansvaret for den praktiske gjennomføringen.

Respons Analyse vil trekke ut 2 vinner av gavekort på kr 500,- blant deltakerne i kommunen.

Respons Analyse vil sikre alle deltakeres anonymitet.