Intensjonsavtalen gir deg som innbygger informasjon om alternativet med mulig sammenslåing. I mai skal det gjennomføres en folkeavstemming, før kommunestyret i juni skal gjøre det endelige valget om sammenslåing eller ikke.

I april vil Overhalla arrangere et folkemøte for å gi mer informasjon om sammenslåingsalternativet og alternativet med å fortsette som egen kommune.

Alle de berørte kommunene med unntak av Namsos skal gjennomføre en folkeavstemming før endelig beslutning. Namsos skal gjennomføre en innbyggerundersøkelse.

Forhandlinger om en intensjonsavtale startet 8. februar og ble avsluttet 18. mars i møtet på Høylandet. Til sammen har forhandlingsutvalget hatt 5 møter (6 dager). De seks kommunene har vært representert med tre politikere og rådmann fra hver kommune. Underveis i forhandlingene har dette alternativet for sammenslåing hatt arbeidstittelen "Midtre Namdal +" (MN+).  Endelig navn på den nye kommunen skal bestemmes senere.

Etter at forhandlingene ble avsluttet i dag kunne ordførerne signere avtalen.

2016-03-18 underskriving avtale_500x263.jpg

(fra venstre Steinar Lyngstad, Arnhild Holstad, Trygve Jonny Sandvik, Per Olav Tyldum, Hege Nordheim Viken, Olav Jørgen Bjørkås)

Intensjonsavtalen er på 10 sider og har følgende kapitler:

  1. Bakgrunn
  2. Den nye kommunen
  3. Mål for den nye kommunen
  4. Gjennomføring av kommunesammenslåingen
  5. Lokaldemokrati
  6. Økonomi
  7. Tjenestetilbudet
  8. Samfunnsutvikling
  9. Diverse forhold

Se også: