Overhalla kommune inviterer til folkemøte i forbindelse med stedsutviklingen av Ranemsletta/Overhalla sentrum.

Konsulent tegn_3 vil presentere de viktigste funnene i analysen og hva de foreslår som tiltak for sentrumsutviklingen. Her vil vi også gi mer informasjon om hva som vil skje videre med utviklingen av sentrum.

Tema:

  • Presentasjon av stedsanalyserapporten v. konsulentfirmaet tegn_3
  • Forslag til tiltak basert på funn i analysen
  • Prosessen videre
     

Møtet er åpent for alle. Velkommen til en informativ kveld!