Fødselsår

1960

Adresse

Louis Kvalstad Tun 4, 7860 Skage

E-postadresse

jo.morten.aune@ntebb.no

Mobilnummer

911 61 462

Yrke

Rådgiver

Er dette din første periode i kommunestyret?

Nei, jeg har vært medlem i kommunestyret i 20 år.

Medlem i råd/utvalg?

Formannskapet

Politiske hjertesaker

Næringsutvikling.
Bolyst gjennom ett variert bomønster.
Rom og gode vilkår for frivilligheten.
Barn - og unges oppvekst vilkår