NVE sier følgende etter gårdagens undersøkelse ved geotekniker og kommunens observasjoner siste døgnet:

  • Mye tyder på at dette skredet har stabilisert seg, og ikke er i ferd med å utvikle seg til et vesentlig større områdeskred
  • Bebyggelsen vurderes å ligge i tilstrekkelig trygg avstand ift. en mulig utvidelse av dette skredet.
  • De to punktene ovenfor betyr at NVE ikke har motargumenter mot at de evakuerte får flytte tilbake hjem 
  • Det vurderes ikke å være kritisk behov for å grave en grøft som drenerer oppdemningen av bekken.