Fra oppstart skoleåret 2019/20 planlegger Overhalla kulturskole å sette i gang undervisning på kirkeorgel.

Tilbudet gjelder fra 4. trinn i grunnskolen til og med 19 år. Undervisningen vil foregå i Ranem kirke med Kantor Przemyslaw Mikolajczyk som lærer. I tillegg til undervisningstiden med lærer, vil elevene få mulighet til å øve på orgelet i kirka på egen hånd. Dette kan organiseres ved at foresatte kan hente ut nøkkel til kirka etter nærmere avtale.

Det er ingen krav til forkunnskaper for å søke dette faget.

Innhold i undervisningen:

  • Bli kjent med forskjellige musikkformer som kan spilles på orgel.
  • Lære å akkompanere til forskjellige sanger.
  • Lære å improvisere på forskjellige vis og «morro med musikk».
  • Elevene får mulighet til å opptre på orgelet i kirka ved forskjellige anledninger som konserter og gudstjenester.

Her er en smakebit av lyden i orgelet:

Les mer om Overhalla kulturskole her.