Følgende velges som medlemmer/varamedlemmer for perioden 2015 - 2019:


Medlemmer:

1. Magne Lysberg, leder
2. Bjørn Iversen
3. Martha Mo
4. Astrid Selnes
5. Kjell Solli


Varamedlemmer:

1. Wenche F. Sellæg
2. Berit Glømmen