Følgende velges som medlemmer/varamedlemmer for perioden 2019 - 2023:

 

Formannskapet er kommunal klagenemnd.