Om klima- og miljøplanen

Kommunestyret vedtok i 2014 revidert Klima- og miljø plan for Overhalla kommune 2014 – 2019. Mange tiltak er gjennomført siden første versjon av planen ble vedtatt i 2009, og den reviderte planen strekker seg videre mot enda mer ambisiøse mål og tiltak. 

Vi ønsker å ta samfunnsansvar og bidra til en bærekraftig utvikling. Hovedtyngden av tiltakene i klima- og miljøplanen kommer der miljøpåvirkningene knyttet til Overhalla og der mulighetene til å gjøre noe er størst.